Kaloriräknande förlänger livet

HÄLSA

En nyligen publicerad studie visar att apor på diet får färre åldersrelaterade sjukdomar och lever längre, skriver den vetenskapliga tidskriften Science.

Foto: Rhesusapans gener liknar människans.

Det har länge varit känt att bland annat gnagare och spolmaskar lever längre om de äter mer kalorisnålt. Redan 1935 upptäckte forskare att man kunde utöka råttors livslängd genom att hålla dem på en kalorifattig diet.

Tidigare har forskare emellertid inte kunnat rapportera om resultat som visar att detsamma skulle gälla för primater.

Studerat apors åldrande

Men nu presenterar en forskargrupp från University of Wisconsin de första resultaten av en studie på rhesusapor (vars gener till väldigt stor del liknar människans) som pågått i över 20 år.

Forskargruppen har studerat 76 apor sedan de var sju till fjorton år gamla. Hälften av aporna har fått äta som de vill medan resten hållit en diet som innehåller 30 procent färre kalorier. De apor som gått på diet har fått vitamin- och mineraltillskott för att man ska vara säker på att de inte lider av någon näringsbrist.

Dieten stoppar åldringsprocessen

Studien visar att en kalorisnål diet kan ha mycket positiva effekter på åldringsprocessen.

När studien nu har pågått i två decennier lever fortfarande 63 procent av diet-aporna. Det kan jämföras med kontrollgruppen där 45 procent av aporna är vid liv.

I konrollgruppen har 14 stycken apor dött av hjärt- och kärlsjukdomar eller cancer medan bara fem av diet-aporna dött till följd av dessa sjukdomar.

De som ätit utan restriktioner har mer försvagade muskler och färre aktiva hjärnceller i behåll, två tecken på att de åldrats mer.

Forskare specialiserade på åldrande är oense om hur hur stor vikt man bör lägga vid studien då hälften av aporna fortfarande lever, skriver Science.