Fetman kostar 147 miljarder dollar

HÄLSA

Sjukdomar orsakade av övervikt och fetma kostar USA 147 miljarder dollar årligen. Summan, som utgör 10 procent av hela USA:s sjukvårdsutgifter, motsvarar nästan 1,1 biljon svenska kronor – eller 1 100 miljarder.

Studien har gjorts på uppgift av CDC, den amerikanska myndighet som ansvarar för smittskydd och andra hälsorisker. Forskningen visar att medan övervikten ökat med 37 procent sedan 1998 har fetmarelaterade utgifter ökat med 89 procent.

En överviktig amerikan kostar i genomsnitt systemet 1 429 dollar mer om året än en normalviktig, det motsvarar nästan 11 000 kronor. Främst drabbas de feta av diabetes, hjärtsjukdomar och reumatism.

– Det är livsviktigt att vi vidtar effektiva åtgärder för att begränsa och minska fetmans enorma börda på vårt land, säger CDC-chefen Thomas Frieden till nyhetsbyrån Reuters

Nyfiken på Viktklubb?

Sveriges mest prisbelönta viktminskningstjänst på nätet.

Kolla in klubbsidan!

TT