Forskare: Omega 3 är verkningslöst

Foto: Jonas Ekströmer/TT
Kosttillskott, är det nödvändigt eller inte? En kvinna med en burk som innehåller omega 3-kapslar.

avTT

HÄLSA

Omega 3 har länge rekommenderats som ett kosttillskott som skyddar mot hjärtsjukdomar. Men en ny rapport antyder att detta inte stämmer.
Enligt rapporten har omega 3-tillskott inga påtagliga effekter på hjärthälsan.

Bakom de nya rönen står det oberoende forskarnätverket Cochrane.

Nätverket granskar läkemedelsdata och har vid flera tillfällen kommit fram till att vissa preparat som påstås ha goda effekter i själva verket är verkningslösa. Så tycks nu vara fallet med kosttillskottet omega 3.

Omega 3 är en typ av fettsyror som finns i vissa typer av föda, exempelvis valnötter och fet fisk. Små mängder är viktiga för vår hälsa – exempelvis genom att minska blodtrycket – och man har därför antagit att ökat intag av fettsyrorna skulle kunna ge bättre hjärthälsa.

Men så är kanske inte fallet. I granskningen har forskarna gått igenom 79 studier där hälsoeffekterna undersökts. Totalt ingår 112 059 personer i studierna.

Resultat: Kosttillskott i form av omega 3 ger inga märkbara hälsoeffekter. De minskar inte risken för hjärtsjukdomar och stroke. Risken för dödsfall är nästan exakt densamma som hos människor utan kostillskott.

Forskarna drar slutsatsen att det i princip är meningslöst med omega 3-tillskott.

"Granskningen är bevis för att omega 3-tillskott inte ger bättre hjärthälsa eller minskar risken för stroke eller dödsfall", säger forskningsledaren Lee Hooper vid University of East Anglia i Storbritannien enligt ett pressmeddelande.

Fakta: Omega 3

Under årens lopp har det ofta hävdats att extra tillskott av fettsyror som omega 3 har påtagliga hälsoeffekter. De har påståtts ge friskare hjärtan och ett längre liv.

På senare tid har dock nya rön väckte starka tvivel om detta.

En analys som nyligen publicerades i Jama Cardiology omfattade nästan 78 000 högriskpatienter. Den antyder att risken för att dö i kranskärlssjukdom eller andra liknande sjukdomar är ungefär lika stor eller liten oavsett om patienterna äter omega 3 eller inte.

Den senaste granskningen av forskarnätverket Cochrane ger ytterligare belägg för att omega 3-tillskott är verkningslöst.

Källa: Cochrane

ARTIKELN HANDLAR OM

Hälsa