Barn med eksem har större risk att få astma

Av: 

Mia Sahl

Allergi

Barn med eksem har större risk att drabbas av allergisk astma som vuxna. Men om barnen får god medicinsk behandling mot sina eksem så kan risken för astma senare i livet minskas.

Nya forskningsresultat visar att vuxna som haft eksem som barn löper nio gånger större risk att drabbas av astma som vuxna. Allra störst risk löper de som även haft hösnuva som barn. Resultaten kommer från den australiensiska studien Australia’s Tasmanian Longitudinal Health Study, där forskare följt 1 400 personer sedan 1968, då alla var sju år gamla.

– Slutsatsen vi drar av vår studie är att man med god medicinsk behandling av barneksem och hösnuva hos barn kan motverka att barnet senare i livet utvecklar allergisk astma, säger Pamela Martin vid universitetet i Melbourne, som arbetat med studien.

Att det bland många patienter finns en koppling mellan astma, eksem och hösnuva har läkare känt till sedan tidigare. Hud- och allergiläkare använder sig ofta av uttrycket atopiker för att beskriva den här typen av patienter. En atopiker har en benägenhet att på ärftlig grund utveckla ett eller flera av tre närbesläktade sjukdomstillstånd - eksem, hösnuva och astma.

Men enligt Pamela Martin är det här första gången som man vetenskapligt har kunnat studera kopplingen mellan de här tre åkommorna hos flera personer, från barndomen och över en längre tid.

– Om vi kan hitta rätt strategier för att i tid stoppa den här atopiska utvecklingen, kan det i förlängningen innebära att vi sparar både liv och pengar på att vuxna människor inte utvecklar astma, säger Shyamali Dharmage, professor vid Melbournes School of Population Health som också varit med och utvärderat forskningsresultaten.

De australiensiska forskarna misstänker att cirka 30 procent av alla fall av allergisk astma går att härleda till att patienten som barn hade eksem och/eller hösnuva. En längre artikel om studien och dess resultat publiceras under våren i tidskriften Journal of Allergy and Clinical Immunology.

ANNONS EXTERN LÄNK

Hormonell balans: Så mår du bättre när hormonerna börjar svaja - läs mer här.

Wellness

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Allergi