Farliga gifter i vår matfisk – kan påverka dina spermier

Publicerad:
Uppdaterad:

Hälsa

Vanliga matfiskar kan innehålla flera tunga gifter – som kvicksilver, flamskyddsmedel och dioxiner.

Gifter som kan göra människor infertila.

– Hormonerna i kroppen kan rubbas, säger läkaren Aleksander Giwercman.

Naturskyddsföreningen står bakom undersökning, som är baserad på stickprover från tolv vanliga matfiskar från nio olika länder runt om i världen.

I fiskarna hittades flera kända och farliga miljögifter, som bromerade flamskyddsmedel, tungmetaller och insektsgifter.

I svensk sill, gråsej odlad lax från Norge hittades bland annat rester av bromerade flamskyddsmedel.

I storröding från Vättern hittades även höga halter kvicksilver.

Flera av de ämnen som hittades är hormonstörande och kan påverka både kvinnor och mäns fertilitet. Män som är infertila har visat sig ha mer miljögifter i kroppen än fertila.

Spermierna simmar dåligt

Det finns även forskning som pekar på en koppling mellan kemikalierna som människor utsätts för och fetma, demens, diabets och inlärningssvårigheter.

– Det finns studier som pekar på att dessa ämnen kan påverka antalet spermier men även kvalitén och rörligheten på spermierna, säger Aleksander Giwercman, verksamhetschef vid Reproduktionsmedicinskt Centrum i Malmö.

Samtliga ämnen är även farliga för människor i för höga halter.

Det är oklart exakt hur en del av ämnena påverkar människor, men forskare vet att barn och foster är extra känsliga.

– Miljögifter kan även påverka spermiers kromosomer, för även om spermierna behåller sin förmåga att befrukta ägget så finns det risker för att de här effekterna kan föras vidare till nya generationer, med effekterna som ingen av oss kan överskåda, säger Aleksander Giwercman.

Regeringen måste agera

Naturskyddsföreningen vill att mer resurser ska läggas på att fasa ut miljögifterna och att nya livsmedelsrekommendationer måste arbetas fram.

Ett problem är till exempel att det i dag inte finns något gränsvärde för bromerade flamskyddsmedel i fisk. I undersökningen hittades ämnet i storröding, lax, sill och gråsej. Och halterna var långt högre än de föreslagna gränsvärdena inom EU.

– Det görs inte tillräckligt mycket i dag. De här ämnena ska varken finnas i livsmedel eller i vår vardag. Vi får en direkt exponering från de här ämnen i vår vardag, bland annat från elektronik och textilier och vi kan se att det som slinker ut i naturen kommer tillbaka på tallriken, säger Mikael Karlsson, ordförande på Naturskyddsföreningen.

Ska man sluta äta fisk?

– Man ska inte sluta äta fisk, men myndigheterna måste få bättre koll på förekomsten av gifter och utveckla rekommendationer för det i maten, säger han.

Publicerad: