Så skyddar du ditt barn

HÄLSA

Dåligt skötta linser kan ge synskador.

1 av 2

Förälder till barn med synfel?

Det är inte ovanligt.

Ungefär vart tjugonde barn behöver glasögon.

Här berättar Ciba VIsions linsexpert Anita Robertsson vad som gäller med barn och linser.

Finns det kontaktlinser för barn?

Det är inte vanligt att små barn behöver kontaktlinser men det finns kontaktlinser för barn med medfödda synfel som inte går att korrigera på annat sätt.

Nyfödda barns ögon kontrolleras av ögonläkare och av ortoptister på barnavårdscentralen. Små barn behöver speciella storlekar på kontaktlinser och kontaktlinserna måste ofta specialtillverkas. Barn under 8 års ålder ska gå till ögonläkare för ögon- och synundersökning.

Hur tidigt kan barn börja med kontaktlinser?

Optiker kontrollerar barn över 8 år. Föräldrarna måste vara med och bestämma om synkorrektionen tills barnet är myndigt. Tillsammans med föräldrarna bestämmer optikern om barnet kan eller ska bära kontaktlinser.

Många synfel uppstår först i tonåren. Undersökningar visar att många tonåringar får bättre självförtroende, blir mer aktiva i sporter och följer med bättre i undervisningen samt får bättre resultat i skolan när de får kontaktlinser och inte bara kan korrigera synfelet med glasögon.

Min 13-åring vill ha färgade kontaktlinser. Vad ska jag som förälder tänka på?

Det viktigaste är att färgade kontaktlinser kräver samma noggranna skötsel och hantering som alla andra kontaktlinser. Tvätta alltid händerna innan du hanterar dina linser. Om du har månadslinser ska du gnugga och skölja linserna efter användning innan de läggs i ny fräsch linsvätska i förvaringsdosan. Byt linserna så ofta som utbyte rekommenderas för varje linstyp.

Kan det vara skadligt för barns ögon att bära kontaktlinser?

Det är viktigt att barnet själv kan sätta in och ta ut sina kontaktlinser. Det är också viktigt att barnet förstår att det är viktigt att tvätta händerna och att sköta linserna på rätt sätt för att undvika irritationer och infektioner. Samma instruktioner gäller som för vuxna som bär kontaktlinser.

Om man börjar med kontaktlinser tidigt, kan man fortsätta använda kontaktlinser hela livet?

Ja man kan fortsätta använda kontaktlinser hela livet. Se till att du har de modernaste linsmaterialen och den för dig bästa kombinationen av linstyp och linsvätska som passar dina behov, dina ögon och din livsstil.

Vi förändras över tid och det gör synfel också. Gå till din optiker och kontrollera ögonen regelbundet och fråga alltid efter den senaste utvecklingen. Att använda moderna kontaktlinser är en bra förutsättning för att kontaktlinser ska fungera hela livet.

Minimedia

ARTIKELN HANDLAR OM