Kröken tabu för läkare?

HÄLSA

Vågar inte fråga om patienternas alkoholvanor

Nästan samtliga tillfrågade allmänläkare tar upp rökning i sina samtal med patienter. Men hälften av dem drar sig för att ställa frågor om patientens alkoholbruk.

Tabu?

Alkoholvanor är den livsstilsfråga som mest sällan tas upp vid med patienterna. Det framgår av en enkätundersökning som Riskbruksprojektet inom Familjemedicinska institutet låtit göra.

Omkring 1800 allmänläkare inom primärvården har svarat på frågor om kunskap, attityder och rutiner kring att förebygga alkoholmissbruk.

Skillnader mellan landsting

Det visade sig också att det skiljer sig åt i olika delar av landet hur läkarna uppmärksammar alkoholvanor. I ett landsting tog endast en fjärdedel av läkarna upp alkoholbruket.

I snitt uppgav hälften av läkarna att de inte genomgått någon utbildning om alkoholpreventiva metoder.

Presenteras på onsdag

”Det är påfallande att många av primärläkarna uppfattar att de inte har tillräckliga kunskaper när det gäller rådgivning och samtal om alkohol”, säger Svante Pettersson vid Riskbruksprojektet i ett pressmeddelande.

På onsdagen presenteras studien i Stockholm. Familjemedicinska institutet har regeringens uppdrag att genomföra ett projekt som syftar till att alkoholvanefrågor blir en naturlig del av vardagssjukvården.

TT