Minister anklagar sjöfarten för höga ozonhalterna

HÄLSA

Larmet om farligt höga halter av marknära ozon i Sverige oroar miljöminister Lena Sommestad. Hon lägger skulden på de växande utsläppen från sjöfarten och dieselbilarna i Europa.

I lördags var halterna av marknära ozon så höga på flera håll i landet att IVL Svenska miljöinstitutet slog larm. Astmatiker och hjärt-lungsjuka uppmanades att hålla sig inne.

De höga ozonhalterna har med sydliga vindar blåst från Europas storstäder till Sverige. Miljöministern är mycket bekymrad över luftmiljöproblemen i Europa.

Skyller på sjöfarten

– Det är viktigt att se sjöfartens skuld i detta, de har skandalöst höga utsläpp av bland annat kväveoxider som bidrar till de höga markozonhalterna, säger Lena Sommestad till TT.

Ozonlarmet visar enligt miljöministern hur viktigt det är att minska sjöfartens utsläpp. De kommer om inget görs att år 2020 vara dubbelt så stora som utsläppen på land i Europa. I förra veckan enades Nordsjökonferensen i Göteborg om målet att minska sjöfartens utsläpp med 40 procent. Ett krav som Sommestad vill driva i FN:s sjöfartsorgan IMO.

Men en lika stor bov är enligt miljöministern kväveoxidutsläppen från Europas dieselbilar. EU kräver från 2009 effektivare kväverening i den dieseldrivna godstrafiken. Lena Sommestad vill se samma krav för personbilar senast 2012, något hon fick stöd för vid ett möte med EU:s miljökommissionär Stavros Dimas i fredags.

– Det är viktigt att sätta ner foten och ge bilindustrin en tydlig deadline för när kväverening ska vara på plats i dieselbilar. Vi bedömer att de klarar det, säger hon.

Möter motstånd

Men kravet på kväverening i personbilar till 2012 har inte mötts med entusiasm, det är en stor konfliktfråga i EU-kretsen.

– Vi möter väldigt hårt motstånd från flertalet medlemsländer, men jag hoppas att ozonincidenten blir en väckarklocka.

PO Lindström/TT

ARTIKELN HANDLAR OM

Astma