Allt fler kvinnor fimpar

HÄLSA

116 000 färre röker varje dag

Svenska kvinnor röker allt mindre, visar de första resultaten från den nationella folkhälsoenkäten som gjorts vid Folkhälsoinstitutet.

Enligt den har antalet dagligrökare minskat med 150 000, varav 116 000 är kvinnor, mellan 2004 och 2006.

Andelen kvinnor som röker dagligen var 19 procent 2004 och har sjunkit till 15 procent 2006.

Bland männen har andelen dagligrökare minskat från 14 procent till 13 procent under samma period.

Enkäten har gjorts bland cirka 93 000 svenskar.

Läs mer:

TT