Gravida allergiker får fel råd

Vågar inte ta sina mediciner

HÄLSA

Många gravida vågar inte ta medicin mot astma och pollenallergi.
Av rädsla att skada barnet i magen lider de. Helt i onödan.
– Det finns en stor osäkerhet även inom läkarkåren. Då tar man det säkra för det osäkra, menar professor Leif Bjermer och varnar för att det utgör en större risk för det ofödda barnet.

Foto: Astma- & Allergiförbundet
En handbok med råd till alla gravida och nyblivna mammor med astma eller allergi är precis på väg ut till alla mödravårdscentraler. I boken har Sveriges främsta experter sammanställt de allra senaste rönen på området och ger råd om vilka läkemedel de bör ta.

Trots att astma och allergi är de vanligaste sjukdomarna hos kvinnor i fertil ålder råder stor osäkerhet om vilka läkemedel som kan anses säkra att använda. Inte bara bland kvinnorna själva utan även bland läkarna. Risken för underbehandling är därmed uppenbar.

Olika rekommendationer

– En patient som fått förskrivet ett visst läkemedel av sin läkare kan i nästa stund, hos en annan doktor eller på apoteket, få rekommendationen att inte ta preparatet, säger Leif Bjermer vid Lung- och allergikliniken på Universitetssjukhuset i Lund.
En förklaring är att texterna i FASS inte alltid är uppdaterade på det här området och de stämmer inte alltid överens med det som står i bipacksedeln som följer med i läkemedelsförpackningen.

Riskerar barnets hälsa

Inte nog med att den blivande mamman mår dåligt. Hon riskerar både sin egen och det ofödda barnets hälsa om hon inte följer den uppgjorda behandlingen. Studier har visat att astmatiker som inte tar sina inhalationssteroider under en graviditet riskerar att förvärra astman.

Förvärrad astma

Förkylningar och utebliven medicinering är den vanligaste anledningen till att gravida blivit sämre i sin astma. Det ökar risken för svåra astmaattacker, vilka i sin tur kan påverka fostrets tillväxt och leda till för tidig födsel.
– Risken för fostret vid obehandlad astma är klart större än de teoretiska risker som kan finnas med astmaläkemedel, säger Leif Bjermer.
Detsamma gäller om mamman är allergisk. Den som brukar ta antihistaminer, nässprej och ögondroppar bör göra det precis som när hon inte är gravid.

Blir trött av läkemedel

Tyvärr får en del pollenallergiker fortfarande rådet att byta till en äldre sorts antihistamin som Tavegyl eller Polaramin under graviditeten.
– Problemet är att många blir väldigt trötta av de här preparaten och det är särskilt olyckligt under en graviditet då många redan känner sig utmattade, säger han.
I stället rekommenderas moderna antihistaminer som Clarityn och Zyrlex. De ger inte samma bieffekter och anses nu väl beprövade. Även Aerius anses säker att använda.

Gravida och nässpray

Räcker det inte med antihistaminer gäller lokal behandling precis som för icke-gravida pollenallergiker. Varken ögondroppar eller nässprejer påverkar fostret. Däremot bör gravida vara extra vaksamma på hur länge de använder nässprej som Nezeril och Otrivin. Eftersom graviditeten i sig orsakar nästäppa blir det extra jobbigt om man dessutom reagerar på pollen.
– Graviditet är en vanlig inkörsport till nässprejmissbruk och kronisk nästäppa. Varar besvären mer än en vecka är det bättre med kortisonspray eller avsvällande Rinexin-tabletter, anser Leif Bjermer.

Lindra nästäppan

Andra bra sätt att lindra nästäppan är att ligga högt med huvudet och använda näsplåster eller så kallade näsvingar som öppnar upp näsan. Även efter födseln bör mamman fortsätta sin medicinering oavsett om hon ammar eller inte. Det är de främsta experterna eniga om. Koncentrationen av astmamedicin i bröstmjölk är så låg att risken för påverkan på barnet är osannolik.

* FASS är en uppslagsbok med detaljerade beskrivningar av samtliga godkända läkemedel i Sverige.