Stamceller ska bota astma

HÄLSA

Stamceller kan bli ett framtida botemedel mot svår astma.
I en studie på möss har forskare lyckats få immunsystemet i balans vilket lindrade deras astma.

Foto: thinkstock.com
Metoden har än så länge bara testats på möss. Skulle behandlingen lyckas på människor kommer den reserveras för de svårast sjuka.

Forskarna är optimistiska men påpekar att det är långt ifrån säkert att de lyckas. Än så länge har metoden bara testats på möss och det är inte helt säkert det fungerar likadant på människor.
– Men det finns ett stort antal studier på människor med andra immunsjukdomar där de här cellerna återställt balansen, säger doktor Eva Mezey på National Institute of Dental and Craniofacial Research, NIDCR, i USA till tidningen Health.

Försök på möss

I försöket injicerade hon stamceller från benmärg i möss som var allergiska mot Ambrosia, en av de vanligaste allergierna i USA. Redan efter fyra dagar märktes skillnad. Trots att mössen utsattes för höga doser Ambrosiapollen slapp de besvär.

Behandling för svårt sjuka

Går försöken vidare till människor tror Eva Mezey inte det blir aktuellt med sprutor utan någon form av inhalator för att få en mer lokal effekt i andningsvägarna. På så sätt minskar risken för biverkningar. Skulle de lyckas kommer behandlingen troligen reserveras för de svårast sjuka och de som är resistenta mot sina mediciner.