Skriv ned din astma

Foto: thinkstock
HÄLSA

För astmadagbok och din livskvalitet förbättras. Det visar en ny svensk studie.

– Jag tycker att vi har visat att man med en liten insats kan förbättra astmatikers livskvalitet, säger Eva Wikström Jonsson, farmakolog vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna, till Dagen Medicin.

I studien fick 64 patienter föra astmadagbok. De jämfördes med 77 andra patienter som inte förde dagbok. Hos astmatikerna som fört dagbok märktes en förbättring av livskvaliteten. De diskuterade mer sina observationer av sjukdomen med läkare.

– Patienterna har tillgodogjort sig något genom astmadagboken. Det är möjligt att dagboken fått astmatiker att reflektera mer över sin sjukdom, säger Eva Wikström.

Förbättringar

Bland de som förde dagbok var det också vanligt med förändringar i doseringen av läkemedel.

Alla deltagarna i studien valdes ut från 19 vårdcentraler i Stockholm. Inte vid någon av vårdcentral användes astmadagbok i den dagliga rutinen.

– Här finns alltså möjlighet till förbättringar, säger Eva Wikström.

Johanna Edström