Deprimerad av astma

Foto: colourbox
HÄLSA

Risken för depression är mer än dubbelt så stor bland astmatiker.

Det har amerikanska forskare kommit fram till och varnar för att det kan leda till sämre behandling.

Efter att ha gått igenom svaren från 187 000 personer i en landsomfattande hälsoenkät som gjordes i USA under 2001 - 2007 beräknar forskarna att 7 procent av invånarna har astma. Det stämmer ganska bra med svensk statistik som visar att 6-8 procent av svenskarna är drabbade.

Psykisk påfrestning

Tack vare bra mediciner skulle de allra flesta kunna leva ett helt normal liv utan att känna av några besvär. Ändå lider fortfarande alltför många av långdragna luftvägsbesvär med pipande andning och andnöd. En anledning kan vara den psykiska påfrestning en kronisk sjukdom innebär menar David Callahan, en av forskarna bakom studien som publiceras i den medicinska tidskriften Chest.

– Förekomsten av allvarlig psykisk påverkan som depression, oro eller ångest var 2,5 gånger högre hos vuxna med astma, säger han till nättidningen Health.com.

Läkare bör uppmärksamma

Medan genomsnittet låg på cirka tre procent uppgav 7,5 procent av astmatikerna att de mådde psykiskt dåligt.

Mår man psykiskt dåligt påverkar det ofta förmågan att sköta en kronisk sjukdom som diabetes eller astma påpekar David Callahan och menar att det är något läkarna bör tänka på för att kunna bryta en negativ spiral.

– Läkarna måste börja fråga sina astmapatienter om hur de mår och bli bättre på att upptäcka symtom på depression så att de kan behandla båda delarna, säger han och påpekar att dåligt skött astma har stor påverkan på livskvaliteten.

Det gör ju inte livet lättare att leva.