Dåliga luft vid skolor ökar astmarisk

HÄLSA

Biltrafik utanför skolan ökar risken för astma. Det visar en amerikansk studie som bekräftar hur viktigt det är med avgasfri luft i miljöer där barn vistas mycket.

På många av Sveriges större vägar är luften nu särskilt dålig.

Foto: björn elgstrand

I Stockholms innerstad är luften fylld av partiklar just nu. De rivs upp av bilarnas dubbdäck och blandas med grus och sand som yr runt. De största och mest trafikerade gatorna är de som drabbas värst. Och i anslutning till flera av de gatorna ligger många skolor.

– Vi kan ju inte mäta överallt, men vi kartlägger alla skolors luft. Som det är nu är helt normalt. April brukar vara så här varje år, säger Lars Burman, miljöutredare på Miljöförvaltningen.

Högre risk

Samtidigt visar en ny amerikansk studie att intensiv trafik runt en skola gör att 45 procent fler av eleverna drabbas av astma jämfört med en skola som slipper bilar runt husknuten.

– Barn tycks oftare bli astmatiker om de utsätts för föroreningar utanför hemmet, särskilt i miljöer där de spenderar en stor del av sin dag och är fysiskt aktiva, säger professor Rob McConnell på Keck school of medicine i en intervju med nättidningen Health.com.

Han har även granskat en tidigare undersökning där man mätt luftkvaliteten på 13 olika orter och sedan följt nära 2 500 förskole- och skolbarn i dessa områden. Ingen av dem hade astma från början. Vid en uppföljning efter tre år hade 120 av dem fått diagnosen. Merparten i områden med mycket trafik.

Får kanske böta

Lars Burman på Miljöverket menar att de som redan har problem med luftvägarna eller allergier ofta känner av den dåliga luften först.

– Individer kan vara olika känsliga, men astmatiker kan känna av det väldigt snabbt. Är man pollenallergisk kan det också påverka, säger Lars Burman.

Medelhalten inandningsbara partiklar ska hållas under 50 mikrogram per kubikmeter under ett dygn. I den senaste mätningen låg värdet på 110 mikrogram, skriver Metro. Partikelmängden får överskrida gränsen under 35 dagar innan den bedöms som hälsofarlig av EU. Hornsgatan var häromdagen uppe i 20 dagar enligt Metro.

– 2005 skulle man ha klarat den här dygnsnormen, så den har överskridits i ett antal år. Sverige kommer ju eventuellt att få böta, det ska tas upp i EU-domstolen, säger Lars Burman.

Om det blåser blir luften bättre och renare men bor man i en storstad är det svårt att komma undan.

– Man kan försöka att undvika de hårt trafikerade vägarna.

ARTIKELN HANDLAR OM