Mjölkallergiker kan snart dricka mjölk

HÄLSA

Genom små doser mjölkprotein kan barn med mjölkallergi bli av med sin överkänslighet. Det visar en studie gjord vid Johns Hopkins Children's Center och Duke University.

Foto: colourbox

Metoden som kallas sublingual immunterapi går ut på att ge barnen små droppar av mjölkprotein under tungan. På så vis lär sig kroppen att tåla proteinet utan att det framkallar en allergisk reaktion eller endast utlöser lindriga symtom.

I studien ingick 30 barn i åldrarna 6 till 17 som behandlades med mjölkdroppar i flera veckor tills de byggt upp sin tolerans. Efter ett par veckor delades gruppen i två och tio barn fortsatte med metoden medan resterande fick prova mjölkpulver.

Kunde dricka mjölk

De som fortsatte med mjölkdropparna kunde dricka i genomsnitt sju gånger mer mjölk utan en allergisk reaktion eller med lindriga symtom jämfört med mängden mjölk de "drack" före behandlingen.

Barnen hade allergiska symptom under behandlingen. 33 procent av 3619 doser mjölk orsakade symtom. De flesta var lindriga, vanligt var klåda och irritation i mun och hals. Mag- och andningsbesvär förekom mycket sällan enligt forskarna.