Smörj bort din kontaktallergi

Foto: Thinkstock
HÄLSA

En hudkräm som skyddar mot nickelallergi. Det kan bli verklighet om allergiforskarna i Boston lyckas förfina upptäckten som de nyligen tagit patent på.

Det är i en vetenskaplig artikel i tidskriften Science daily som forskarna Jeffrey Karp, professor i medicin, och hudläkaren R. Rox Andersson, beskriver sin upptäckt. De båda träffades för första gången på en middag för några år sedan och efter middagen började Karp fundera på om inte han och den duktige hudläkaren skulle kunna samarbeta kring något medicinskt forskningsprojekt.

Karp lider själv av handeksem på grund av sin nickelallergi och just därför föreslog han att han och Anderson tillsammans, med hjälp av nanoteknologi, skulle försöka ta fram ett giftfritt och enkelt sätt att hindra nickelpartiklar från att ta sig in i huden, göra den irriterad och inflammerad.

Kalcium är känt för sin förmåga att isolera nickel, därför valde forskarduon att titta närmare på det. Gick det att få fram nanopartiklar, det vill säga partiklar mindre än 100 miljarddels meter, av kalcium.

– Vi ville att kalciumpartiklarna skulle vara så pass stora att de inte kunde gå igenom huden, men tillräckligt små för att det på deras yta skulle finnas gott om plats för att ”fånga upp” nicklet, förklarar Karp i ett pressmeddelande.

Partiklar mellan 70 och 500 nanometer stämde in på den beskrivningen. Och valet föll på ämnena kalciumkarbonat och kalciumfosfat som går att få ned till önskad partikelstorlek. Forskarna tillsatte nanopartiklar av dessa ämnen i en hudkräm och började sedan testa den under olika förhållanden.

–Vi kunde se att partiklarna faktiskt fångade upp nickel väldigt effektivt och på så vis förhindrade allergiska reaktioner i huden, säger Karp.

Resultaten visar att ”nanopartiklar effektivt kan förhindra nickel från att gå in i huden och på så sätt kan förhindra kontaktallergiska reaktioner av nickel.” skriver forskarna i sin rapport. De har tagit patent på sin upptäckt och kommer fortsätta utveckla sin anti-allergikräm med målet att få den godkänd för mänskligt bruk.

FAKTA

nickelallergi

Nickelallergi är ett slags kontaktallergi, det betyder att allergiska reaktioner uppstår vid hudkontakt med själva ämnet. I Sverige är 10-15 procent av kvinnorna och 2-5 procent av männen allergiska mot nickel. Ungefär var tredje person som har nickelallergi får även någon gång besvär av handeksem.

Den som är nickelallergisk kan uppleva rodnad och svullnad, få blåsor, sprickor och klåda efter att ha kommit i kontakt med föremål som innehåller nickel. Nickel kan finnas i smycken som ringar, örhängen och klockor, men också i jeansknappar, blixtlås, nycklar, mynt och glasögonbågar. Det finns också i många verktyg, saxar och handtag. Vissa nickelhaltiga material avger mycket nickel vid hudkontakt, medan andra avger lite. På apoteket finns nickeltest att köpa om du vill ta reda om ett speciellt föremål innehåller nickel.

Fakta nanoteknologi

Ordet nano kommer från grekiskans nanos som betyder dvärg. En nanometer är en miljondels millimeter. Nanotekniken har utvecklats explosionsartat de senaste åren. Men kunskapen om hur människa och miljö påverkas av produkter med nanopartiklar i är fortfarande bristfällig. Den svenska kemikalieinspektionen påpekade förra året att regelverket på det här området ”behöver utvecklas för att på ett effektivt sätt kunna hantera eventuella risker med nanomaterial.”.