Med mjölon försvinner fläckarna

1 av 2 | Foto: LENNART MÅRTENSSON
Mjölon växer i hela landet.
HÄLSA

Små pikanta fräknar på näsan kan vara både charmigt och gulligt, men när de blir till stora bruna öar kan de kännas besvärande.

Nu finns en kräm som hjälper både på ytan och på djupet. Tack vare bärväxten mjölonets blad.

Hudens pigment består av melanin, ett färgämne som hela tiden bildas i cellerna i överhuden. Melaninet bildas från aminosyran tyrosin av en speciell sorts celler, melanocyter, som främst förekommer i överhudens innersta skikt. Mörklagda människor har inte mer melanocyter i huden än ljushyllta men deras celler är produktivare och därför blir melaninmängden i cellerna större.

Melaninets uppgift är att skydda mot den ultravioletta strålningen och produktionen blir större vid ljuspåverkan. Men ibland blir den bruna färgen ojämn eller så får man stora bruna missprydande fläckar. Orsaken kan vara solen, ålder eller hormonförändringar.

Det finns många krämer som sägs bleka melaninfläckarna. Bäst resultat har medel med hydroquinone visat men de ger biverkningar som kan vara svåra. Men nu har alla som drabbats av medicinskt ofarliga pigmentrubbningar fått tillgång till ytterligare ett alternativ, en kräm som baserar sig på extrakt av växten mjölon.

Testade två olika preparat

För att kontrollera hur verksamt extraktet är utfördes kliniska studier under tre månader på 25 patienter i åldern 23 till 49 år som hade problem med pigmentförändringar i ansiktet.

De fick använda två olika preparat på olika sidor av ansiktet, det ena med mjölon som verksamt ämne, det andra med hydroquinone. Personerna visste inte vilket som innehöll vad.

Preparaten visade sig ha samma effekt men flera av försökspersonerna slutade efter en tid med krämen som innehöll hydroquinone på grund av biverkningar. De övergick helt till krämen med mjölon.

Krämen som innehåller mjölonextrakt, Super Glandin anti pigment creme, är mycket verksamt mot melaninfläckar och när det gäller att förhindra för hög melaninbildning.

Pigmentstörningar i huden

Efelider:

vanliga fräknar. Små överpigmenterade fläckar som förekommer på ställen som exponeras för solen. Blonda och rödlätta personer har ofta fräknar. De förekommer redan i barndomen och beror inte på en ökning av melanocyter i överhuden, den innehåller redan den mängden melanin.

Lentigies:

mörka eller svarta 1–2 millimeter stora pigmentfläckar som förekommer ensamma eller i grupper. De kan förekomma över hela kroppen. Förökas genom att antalet melanocyter i överhuden ökar.

Senil eller sol lentigies:

mörka fläckar i ansiktet, på baksidan av armarna, underarmarna och händerna. Oftast på människor över 50 som varit flitigt exponerade för sol.

Riehl’s melanosis:

fläckvis pigmentering i ansiktet, kan växa till ett nät på halsen.

Melasma:

svarta fläckar i huden som utvecklas sakta och symmetriskt, oftast på kvinnor. Det har sammankopplats med hormonella faktorer. Användning av parfymer och kosmetika kan ha betydelse liksom solexponering.

Växt med anor

Irene Ahlberg