Framtidens mediciner

1 av 2 | Foto: MALIN MELIN
På Pfizers koncentreras genforskningen på bakterie- och svampbekämpning
HÄLSA

Bakom betongen tillverkas morgondagens mirakel.

På läkemedelsföretaget Pfizers hemliga forskningslabb i USA utvecklar forskarna mediciner mot sjukdomar som inte går att bota i dag.

– Inom femton år hoppas vi kunna bota de allra flesta sjukdomar,säger Martin Mackay, chef för forskning och utveckling på Pfizer i Groton, Connecticut.

Det är solnedgång över laboratorieland. Allt är rosenrött i olika nyanser, väl paketerat och hemligt, hemligt.

Framför oss sträcker sig ett gigantiskt forskningskomplex med 75 byggnader som hyser 5 500 människor.

Pass, id-kort och goda kontakter är ett krav för att bli insläppt.

Väl inne på helig mark gäller det att inte vandra utanför den snitslade banan. Man ska hålla sig i företagsbussarna, och fotografering är totalförbjuden.

Undra på det. Mer nervpirrande än så här kan det inte bli. Genombrotten i genforskningens värld avlöser varandra, och läkemedelsföretagen vaktar sina forskningssensationer bättre än någonsin.

Redan nu pågår många mirakel i laboratorierna.

Konkurrerande forskargrupper som amerikanska Celera Genomics Group och the Human Genome Project har i stort sett knäckt den genetiska koden till 99 procent.

Tack vare den kommer en ny värld att öppnas. Och nu börjar läkemedelsföretagen konkurrera om att vara först med mirakelmedicinerna.

Läkemedelsföretaget Pfizer ligger i täten och har redan erfarenhet av att komma först. 1941 iscensatte det världens första massproduktion av penicillin. För några år sedan föddes också Viagra bakom dessa dörrar.

Hela 92 procent av världens alla läkemedel blir till i läkemedelsföretagens regi. På universiteten runt om i världen upptäcks bara fyra procent av alla nya läkemedel, och en procent har sitt ursprung i statlig forskning.

Bland glaset, marmorn och betongen på Pfizer inriktas den största delen av forskningen på svårbotade sjukdomar som alzheimer, hjärnblödning, infektionssjukdomar, diabetes, hjärtsjukdomar, cancersmärta och artros.

Men vägen från ax till limpa är mycket, mycket lång. Ett ämne som kan verka lovande som botemedel testas inte en gång, utan ett närmast oändligt antal gånger.

Bakom stängda och ointagliga dörrar arbetar tusentals kemister. För att lyckas måste de bygga sina läkemedel atom för atom. Det viktiga är att molekylen och grundsubstansen blir så verksam som möjligt. Toxikologer studerar hur säkert ämnet är. Farmakologerna tittar på själva mekaniken i läkemedlets aktionspotential.

Förra året lyckades Pfizer, som enda läkemedelsföretag i världen, sälja sammanlagt sju mediciner som vardera passerade en miljard dollar i årlig försäljning. Men för att lyckas måste forskningen misslyckas gång efter annan.

– Upptäckterna inom läkemedelsbranschen håller på att förändras, säger Martin Mackay, forskningschef på Pfizer i Groton, Connecticut.

– Fram till för två–tre år sedan följde vi en vetenskaplig och patentgrundad procedur. Vi letade efter en bra terapeutisk målsättning och försökte matcha den med kemikalier. Till sist hade vi en medicin. Pfizers storsäljare, potenshöjaren Viagra, det svampbekämpande läkemedlet Diflucan och antidepressionspillret Zoloft hittades alla på det sättet.

När den första råa kartläggningen av mänskligt DNA når forskningsteamen på Pfizer kommer tiotusentals gener att identifieras. Och då kommer Pfizer och andra läkemedelsföretag att kunna identifiera livshotande sjukdomar långt innan de har drabbat oss.

– Genforskningen och nanoteknologin har ändrat allt, säger Mackay.

– Vi isolerar de gener som är ansvariga för olika sjukdomar och utvecklar läkemedel på det viset. Förr tittade vi på tio läkemedelsblandningar i veckan, nu handlar det om 100 000. Allt handlar om avancerad högteknologi. Att arbeta utan IT skulle inte vara möjligt.

Charlotte von Proschwitz

Mirakelmedicinerna finns här - snart

Gener - vad är det egentligen?