Mirakelmedicinerna finns här - snart

HÄLSA

I nga botemedel för aids är ännu i sikte. Men forskarna räknar med att mirakelmedicinerna finns här – snart!

– De första genmedicinerna kommer troligen att finnas i handeln om ungefär fem år säger doktor Douglas Williams, chefsteknolog på Immunex i Seattle, Washington, USA.

Pfizer och andra läkemedelsföretag experimenterar nu med mediciner som kommer från redan uppbyggd kunskap om vissa gener. Den forskningen rör ofta astma, åldrande, cancer och sår, eftersom kännedomen om de gener som styr dessa områden redan nått långt.

I USA pågår just nu 300 genterapiexperiment.

– Vår genforskning är koncentrerad till astma- och lungsjukdomar, säger Martin Mackay på Pfizer.

– Vi tittar på hur generna agerar i olika lägen. De är antingen avstängda eller påslagna i vissa lägen. Detta leder till förståelse för en viss sjukdom.

Två andra områden där Pfizer bedriver genforskning är bakteriebekämpning och svampbekämpning.

– De attacker och det motstånd till bakterier som kroppen uppbringar är nyckelområden för fortsatt genetisk forskning. Vi måste finna koden till det som är absolut nödvändigt för att hålla den mänskliga organismen vid liv, säger Martin Mackay.

På forskargruppen The Human Genome Project synas för tillfället tre nya genmediciner.

– Lösningarna har alla spårats i en liten, liten bit DNA, säger doktor Douglas Williams, som är chefsteknolog på Immunex i Seattle, Washington.

– De första genmedicinerna kommer troligen att finnas i handeln om ungefär fem år. En av dem som testas just nu påskyndar läkningsprocessen av magsår och hudsår, en annan medicin är ett protein som kan balansera en del tråkiga bieffekter av cellgifter. Ett annat protein som testas har förmågan att påskynda tillväxten av nya blodkärl som kan föda hjärtat och andra muskler.

Även innan genmedicinerna

De äldre blir fler

Charlotte von Proschwitz

ARTIKELN HANDLAR OM