Gener - vad är det egentligen?

Foto: AP
Möss har till 80 procent samma genuppsättning som vi människor
HÄLSA

Vad är en gen?

Forskare tvistar om detta. Generellt säger man att en gen är en sekvens av DNA som ger koden för ett ensamt protein. Proteiner sköter kroppens arbete genom att bygga upp strukturer och genom att fungera som katalysatorer för biokemiska reaktioner.

Hur många gener finns det?

Cirka tre miljarder bokstäver ingår, men än vet ingen den exakta siffran. Forskare världen över håller på med vadslagning i ämnet. Gissningarna brukar ligga på mellan 34 000 och 140 000 gener.

Vilka sjukdomar kommer vi att kunna bota?

Under det närmaste decenniet är vi på god väg att kunna bota vissa former av cancer och även alzheimer.

Hur genetiskt lika är vi människor andra arter?

Människor har 80 procent gemensamt med exempelvis möss. Vi är mycket lika andra arter, framför allt schimpanser som har 99 procent av våra gener. Schimpanser är mer lika oss människor än de är gorillor.

När är den slutgiltiga kartläggningen av generna klar?

Först om två år. Det är nämligen de allra sista bokstäverna som är svårast att tolka. 99 procent av de mänskliga generna är kartlagda. Det svåraste pusselarbetet återstår, även om mycket arbete kan påbörjas redan.