Varning! Tillhör du en riskgrupp?

Välj dessa värkpreparat om du:

HÄLSA
Foto: MIKAEL GUSTAVSEN
Om du har astma, använd preparat med paracetamol. men rådgör alltid först med en läkare.

Har astma. Använd paracetamol, men rådgör med läkare. ASA och ibuprofen kan utlösa astma.

Är allergisk mot ASA (acetylsalicylsyra). Använd paracetamol. Använd inte heller ibuprofen som har en liknande kemisk sammansättning som ASA.

Har eller har haft magsår. Använd paracetamol. Acetylsalicylsyra och ibuprofen kan irritera magslemhinnan, även om ibuprofen är skonsammare mot magen.

Ofta dricker alkohol. Rådgör med läkare. Använd inte paracetamol och helst inte heller ASA och ibuprofen. Har man druckit mycket alkohol under lång tid och dessutom ätit dåligt kan paracetamol ge leverskador även i rekommenderade doser. Alkohol irriterar magslemhinnan och gör den känsligare för ASA och ibuprofen.

Har en leversjukdom. Rådgör med läkare. Alla läkemedel, även de receptfria, omvandlas i levern och kan påverka den.

Har ovanligt lätt för att blöda. Använd paracetamol. ASA och även ibuprofen gör det svårare för blodet att levra sig.

Är ordinerad saltfattig kost. Använd vanliga tabletter. Brustabletter innehåller salter.

Är gravid sista tre månaderna. Använd paracetamol. ASA och ibuprofen kan förlänga värkarbetet, fördröja förlossningen och öka blödningsrisken. Under övriga graviditeten finns inga särskilda restriktioner.

Ammar. Alla läkemedel, även receptfria värkpreparat, går över i modersmjölken. Man har dock inte sett några biverkningar på barnet av receptfria smärtstillande medel.

Källa: Kerstin Bergström, produktansvarig för bland annat

värkpreparat på Apoteket AB. FASS.

Behandling av barn med värk och feber

Rådgör med läkare om barnet har ont eller har feber. Behandla

aldrig barnet självt mer än två dagar. Var noga med att ge preparat som är avsett för barn och i rätt dos. Barn är ofta känsligare än vuxna för läkemedel. Ge aldrig vuxentabletter till barn.

Allmänt gäller:

Vid feber ska barn och ungdomar under 18 år aldrig använda acetylsalicylsyra. Det kan i mycket sällsynta fall ge en allvarlig sjukdom, Reyes syndrom, med våldsamma kräkningar, hjärnpåverkan och leverskada. Ge paracetamol vid feber.

Till barn under tre månader. Ge aldrig värkmedicin alls utan att först ha rådgjort med läkare.

Till barn mellan tre månader och sex år. Ge paracetamol.

Till barn mellan sex och arton år. Ge paracetamol eller ibuprofen. Ibuprofen ska inte ges till barn under sex år då dokumentation saknas.

Så väljer du rätt medicin