Så hittar du kraft och glädje på jobbet

Foto: RIKARD LAVING
Det är viktigt att ta pauser så rationalisera inte bort luncher eller fikaraster.
HÄLSA

När tempot ökar på jobbet måste du hitta mer kraft någonstans.

Börja med att rensa i kalendern.

Ta sedan en rejäl lunchrast.

Foto: RIKARD LAVING
Det är viktigt att ta pauser så rationalisera inte bort luncher eller fikaraster.

Du börjar jobba redan på söndagskvällarna. Kaffekoppen bär du med dig till skrivbordet så att du tjänar in några minuter. På bussen hem från jobbet släpar du med dig dagens post.

I dag suddas gränsen mellan arbete och fritid ut samtidigt som vi dagligen överöses med rapporter om sjukskrivningar och illa fungerande arbetsliv. Frågan är hur vi ska orka med tempot på jobbet med dessa arbetsvillkor. Men det finns sätt att hitta mer energi, menar Ewa Menckel, docent på Arbetslivsinstitutet.

– Det är oerhört viktigt att ta pauser, att inte rationalisera bort lunch- och fikarasterna. Eftersom dagens arbete är så oerhört tidsbundet och kunskapsorienterat utan tid för reflektion och tankeutrymme behövs dessa avbrott. Boka därför in tomma arbetsdagar utan möten i kalendern så att du kan återhämta dig, säger hon.

Sätt en tydlig gräns

Minst lika viktigt är att det finns en tydlig gräns mellan arbete och fritid. Kvällar och helger ska helst användas till att göra saker som ligger långt ifrån arbetet. En kontorsanställd ska kanske klättra i berg, och en bilreparatör sjunga i kör. Men även under arbetstid behövs ventiler.

– Friskfaktorer som motion och en bra och rejäl lunch behövs för att orka med dagen, säger Ewa Menckel.

Samtidigt menar hon att morgondagens arbetsplatser måste se bortom den fysiska arbetsmiljön och upptäcka den psykiska påverkan på arbetet. Ju större inflytande över det egna jobbet, desto mer trivsel.

De nöjda mår bäst

I en studie av anställda i Gotlands kommun visade det sig att chansen att hålla sig frisk var mer än dubbelt så stor om man också var nöjd med jobbet. Rapporten ingår i HAKuL-projektet kring kommun- och landstingsanställdas arbetsmiljö som drivs främst av Karolinska institutet i Stockholm. Eva Vingård som arbetat med studien tycker att den symboliserar kärnfrågan inom offentlig sektor.

– Man drog ner på personalen samtidigt som trycket ökade för varje anställd. Dialogen med arbetsgivaren minskade, överhuvudtaget är det dåligt med kommunikation i dag. Få upplever att de har stöd och mår därför dåligt, säger hon.

Efter 1990-talets kris med alla omorganisationer glömdes de anställda bort. Nu betalar de ett högt pris. Samtidigt går det inte att anklaga cheferna, påpekar Vingård, för det är svårt att vara ledare i en organisation som ständigt förändras. Belastningsskadorna ökar och utbrändheten märks även i dessa grupper.

Inget nytt problem

Fast utmattningsdepression är en bättre definition, tycker Eva Vingård, som är trött på ordet utbrändhet.

– Stressproblemet har länge funnits inom kvinnliga yrken som vård och omsorg. Först när tjänstemännen drabbades togs det upp i media, säger hon.

Mycket tyder på att anställda har en annan syn på jobbet i dag. Lönekuvertet är inte lika viktigt längre.

En färsk avhandling ”Jobbet – för lön, lust eller andra värden” pekar på att sociala relationer med arbetskamrater och den allmänna trivseln på jobbet har större betydelse för hur man upplever arbetet. Det är viktigare med ett arbete som ger något mer än materiell trygghet, menar författaren Christer Theandersson vid sociologiska institutionen på Göteborgs universitet.

Om alla ska orka arbeta till pensionen måste villkoren förändras.

– Den amerikanske forskaren Rifkin lär ha sagt att vi egentligen bara klarar fem–sex timmars effektiv arbetstid per dag. Det kanske är en lagom lång dag, säger Eva Vingård och ler.

Tala med varandra!

– Våga säga ifrån som Pippi Långstrump. Hon gör det på ett glatt sätt utan att peka ut någon eller trampa på andra, säger professor Bengt Starrin vid Centrum för folkhälsoforskning, Karlstads universitet.

Han tycker att tystnaden på arbetsplatserna är oroande. Det är viktigt att prata om arbetsmiljön så att problemet flyttas från den enskilde till organisationen.

"Så fick vi tillbaka trivseln på jobbet" Ett lyckat projekt hos Malmö brandkår

Så hittar du kraft på jobbet

Ta upp idéer kring arbetsmiljön på möten.

Boka in tomma dagar i kalendern.

Ta en rejäl lunchrast.

Ladda med komplett och bra lunch.

Fika med arbetskamraterna.

Satsa på rejäl fika: macka plus frukt.

Abonnera på fruktkorg på jobbet.

Motionera gärna i samband med jobbet – eller under arbetstid.

Var ledig på kvällen.

Unna dig att lata dig under helgen.

Ta rejäl semester – minst tre veckor i rad.

Källa: Ewa Menckel, Eva Vingård

Agneta Borgström