"Så fick vi tillbaka trivseln på jobbet"

Foto: ANDRÉ DE LOISTED
Niklas Persson, Attila Jensen och Ken Reimertz jobbar tillsammans med chefen för Malmö brandkår, Lars Berg.
HÄLSA

Första målet var att få bort alkoholmissbruket. Sedan har arbetsmiljön förbättrats steg för steg.

I dag är det raka rör på Malmö brandkår. Inga helrör.

Det började med att några brandmän var berusade på hans tidigare arbetsplats. De togs ur tjänst. Men kåren tänkte inte på att de behövde stöd och hjälp. En av männen hängde sig. Det blev en första tankeställare för brandchefen Lars Berg när han började på Malmö brandkår.

– Problemen måste upp till ytan. Vi startade ett stödprogram för alla med alkoholproblem.

En av de anställda som blivit nykter alkoholist är brandmannen Jan Mårtensson som också var motorn i satsningen på brandkåren. Han känner tydligt hur trivseln har ökat på jobbet.

Lättare att prata

– Om man kan prata öppet om ett sånt känsligt problem som är fyllt med så mycket skam – då blir det lätt att prata om det mesta med arbetskamraterna, säger han.

Det skapade ringar på vattnet. Tidigare var organisationen hierarkisk och var och en skötte sitt. I dag andas hela arbetsplatsen ärlighet och öppenhet. Tre ledstjärnor genomsyrar arbetet: alla kan, alla vill och alla ska ges möjlighet att bli sedda och utvecklas på det sätt de önskar. Det gjorde att man satsade på att aktivt förebygga andra problem som en självklar följd i arbetet. Förra året fick de den internationella utmärkelsen Workplace Health Promotion som ingår i ett europeiskt nätverk för att främja goda arbetsplatser.

– Förutom stödprogrammet vill vi arbeta för att få bort arbetsskador. Alla får en timmes motion i veckan. Dessutom har vi hjälpt anställda att sluta röka, säger Lars Berg.

Arbetsskadorna sjunker

Siffrorna talar sitt tydliga språk. Arbetsskadorna har minskat från 50 till 22 skador per år. Sjukfrånvaron har sjunkit rejält, från 23 dagar till fem dagar per anställd och år. Men det bästa är att alla trivs på jobbet, för när stämningen blev varm och mänsklig blev också personalomsättningen rekordlåg.

– Om vi ska kunna göra ett bra jobb måste vi ju se till att vi själva mår bra. Det är den röda tråden, säger Lars Berg.

Agneta Borgström