”Livsfarligt att låta bli att vaccinera”

HÄLSA

Vaccinera eller inte?

Den senaste tidens debatt om biverkningar efter MPR-vaccin har fått många föräldrar att låta bli att vaccinera sina barn.

Det är livsfarligt, menar Margareta Blennow, barnhälsovårdsöverläkare:

– Vi riskerar att få en mässlingsepidemi med långt fler svåra komplikationer än vaccinationerna kan orsaka.

Foto: PER BJÖRN
Margareta Blennow

1982 infördes det kombinerade vaccinet MPR mot mässlingen, påssjuka och röda hund.

Läkemedelsverkets biverkningsregister har inte kunnat konstatera ett enda allvarligt biverkningsfall, men på grund av den senaste tidens uppståndelse kring vaccinet ska verket än en gång gå igenom de fall av biverkningar som rapporterats.

Totalt rör det sig om 845 fall, vilket kan jämföras med att omkring 180 000 barn vaccineras varje år.

Försvagade symptom

MPR-vaccinet är ett så kallat levande försvagat vaccin, vilket innebär att det ungefär en vecka efter injektionen kan ge försvagade symtom som uppstår vid de tre sjukdomarna.

– Det är vanligt att man känner av vaccinationer, och i det här fallet kan 5–10 procent få en lindrig variant av mässling med feber och ibland utslag, men det är ingenting jämfört med om man får mässling och inte är vaccinerad, säger Margareta Blennow.

Petra Holm