Säg förlåt - då mår du bättre

Att ge förlåtelse förebygger flera sjukdomar

HÄLSA

Förlåtelse ger inte bara sinnesfrid och ökad livslust.

Att förlåta förebygger också en rad sjukdomar, från depressioner och ångest till cancer, enligt terapeuten Hans-Jörgen Gerloff.

Foto: ANDREAS LUNDBERG

De flesta, om inte alla, har flera gånger blivit svikna, bedragna och psykiskt eller fysiskt misshandlade. Nästan alla har också själva uppträtt svekfullt och grymt mot människor omkring sig. Inte sällan är det närstående som familjemedlemmar och vänner som är inblandade. Ibland beskrivs den sida i människan som blivit illa behandlad som ett sårat inre barn.

Detta inre barn gömmer sig symboliskt i själen och påverkar såväl värderingar som fysisk och psykisk hälsa.

Barnet kräver uppmärksamhet

Bitterhet, besvikelser och rädsla för andra människor är bara några uttryck för ett sårat inre barn, som också pockar på lika mycket uppmärksamhet och energi som ett riktigt barn.

I försoningen blir det inre barnet i symbolisk mening frigjort, och individen kan gå vidare i livet och mogna som människa.

- Den som förlåter helar sig själv, säger Hans-Jörgen Gerloff, terapeut inom den andliga läran A course in miracles (ACIM).

Inom ACIM-kursen betraktar man kärlek och rädsla som de yttersta polariteterna, och försoningen är en central metod för att lämna rädslan bakom sig.

Hans-Jörgen Gerloff hävdar att bitterhet och besvikelse som ansamlas efter en traumatisk behandling kan ge upphov till cancer och en rad andra sjukdomar. Skulden efter egna missgärningar kan ge upphov till liknande problem, eftersom skulden ofta projiceras på andra i ett försök att förneka den. Genom att förlåta andra förlåter man således också sig själv.

- Inom ACIM formulerar vi förlåtelsen så här: "Jag förlåter den andre det som den inte gjort mot mig utan för mig, för att ge mig en chans att mogna som en älskande människa", säger Hans-Jörgen Gerloff.

Psykiatern Gerald G Jampolsky beskriver i sin bok "Förlåtelse - hjärtats väg till läkedom" försoningen som en metod att lämna det förflutna bakom sig och med samlad livskraft leva i nuet. Han säger också att förlåtelsen låter oss förnimma vad som är sann, oegoistisk kärlek.

Även Jampolsky kopplar ihop bitterheten över att ha blivit illa behandlad med skuld.

Gömmer undan det svåra

- Det vi behöver förlåta hos andra är ofta något i oss själva som vi försöker gömma undan, säger han.

Enligt Jampolsky handlar konsten om att förlåta om att ha viljan att förlåta. Det är också viktigt att se förlåtelsen som en process, något som sker bit för bit, person för person.

Han understryker också att förlåtelsen aldrig får betraktas som någon form av självutplånelse. Tvärtom handlar det om att man bestämt sig för att bli en hel och lycklig människa.

- Att inte förlåta är att bestämma sig för att lida, säger Jampolsky.

9 steg mot försoning

Johannes Lundborg