Bli lyckligare - lär dig älska modernt

Undvik att ramla i kärleksfällan

HÄLSA

Alla längtar vi efter kärlek och tror att livet ska bli både enklare och bättre bara kärleken dyker upp.

Men när kärleken äntligen dyker upp och förälskelsen blivit vardag, inser man att livet istället blivit betydligt mer komplicerat.

Det är då det stora kärlekskriget bryter ut.

Men det går att lösa genom att älska som en modern människa.

Foto: PONTUR HÖÖK

Vi är förälskade i idén om den romantiska kärleken. Drömmen om den felande hälften som vi förhoppningsvis ska möta någonstans är stark. Någon som ska rädda oss och förlösa oss från ensamheten.

Så slår förälskelsen till. Men när de förblindande dimmorna dragit bort och vi ska börja upptäcka varandra som de människor vi egentligen är, blir vi förvånade och förskräckta. Vem är denne främling som vi trodde oss älska?

Det är när denna vardagssida av relationen tar vid som kärlekskriget börjar. Trots att det istället borde vara nu som den spännande och intressanta resan tillsammans inleds.

Faller in i gamla mönster

Guy Corneau är jungiansk analytiker och författare. Han menar i sin bok "Kärlekskriget" (Natur och Kultur) att grundfelet vi gör när vi kör fast i våra relationerna är att vi fortsätter bygga dem på traditionellt sätt, trots att det egentligen inte passar den moderna människan. Vi faller in i gamla mönster och låter spöken från det förgångna och vårt inre hemsöka relationen tills vi inte står ut längre och går skilda vägar.

Det är nämligen inte bara du och din partner som är involverade i ert förhållande. Också relationerna till era föräldrar påverkar ert förhållande liksom relationerna till er själva och erfarenheten av tidigare partners. Och ju mer omedveten man är om detta desto större blir påverkan och problemen.

Som exempel nämner Guy Corneau flickan som aldrig fick bekräftelse och uppmärksamhet från sin pappa. Som vuxen kvinna söker hon ständig bekräftelse från sin partner och blir kvinnan som älskar för mycket. Saknade hon kvinnlig förebild kan hon dessutom ha problem med sin kvinnliga identitet. Mannen vars far inte fanns tillgänglig saknar också förebild. Och om han hade en mor som dominerade honom blir han mannen som blir rädd för att älska och älskas. Om vi låter dessa präglingar ligga kvar i det omedvetna lägger det ständigt krokben på våra försök att skapa en nära och djup relation med vår partner. Förväntar vi oss dessutom att denne ska göra oss lyckliga, tillfredsställa vår längtan efter närhet och fylla det tomma hål vi har inom oss så är vi verkligen illa ute. Det bäddar för dragkamp där svartsjuka, kontrollbehov, svek och vardagskonflikter blir mer regel än undantag.

Vilja upptäcka sin partner

Men det finns en väg ur detta, menar Guy Corneau. Den är dock vare sig bekväm eller enkel och många upplever den till och med som besvärligare och jobbigare än ett traditionellt förhållande. Och stannar därför hellre kvar i ett gammalt mönster.

Vägen är att medvetet välja att fortsätta relationen och ha en innerlig önskan att vilja och våga upptäcka sin partner och lära känna sig själv. Man måste ta ansvar för att bygga upp sin egen inre trygghet och kärleken till sig själv, skriver Corneau..

Sann intimitet och en kärlek grundar sig på de två äkta personligheterna som är involverade, inte på projicerade bilder. Men livet och kärleken är en process och man måste tillåta varandra att utvecklas och sluta upp att kontrollera varandra.

Hjärtats kärlek är en kärlek som aldrig fjättrar, fördömer eller förbjuder. Den bottnar i glädjen över att leva och se den andra leva. Det är den sortens kärlek vi behöver för att skapa bra relationer.

Hitta nya mönster.

Irene Ahlberg