Stressen sätter sig i nacken

Kvinnors värk erkänns sällan som arbetsskador

HÄLSA

Dubbelt så många män som kvinnor får sin arbetsskada godkänd - även när de har samma diagnos, visar ny statistik.

Det gäller till exempel belastningsskador i nacke och axlar.

Foto: BÖRJE THURESSON

- Det handlar inte om illvilja mot kvinnor. Det saknas helt enkelt bra forskning på kvinnors nack- och skulderbesvär. Man vet mer när det gäller problem med ländryggen, säger Eva Vingård, docent i yrkesmedicin på sektionen för personskadeprevention vid Karolinska institutet.

Hon forskar på hälsa i kommuner och landsting och på hur god rehabilitering ska utformas.

- Det är svårt att forska på nack- och skulderbesvär som är vanliga tillstånd. Nästan alla har det någon gång. Det krävs stora studier för att kunna skilja ut dem som fått skadorna av arbetet.

Nackbesvär är ofta diffusa och svåra att diagnosticera.

- Det handlar om smärtsyndrom. Det är svårt att veta var det sitter och rör sig om komplicerade strukturer i nackregionen med muskler, nerver och ligament.

Kvinnor tycks oftare få nackbe-svär på grund av jobbet än män.

- Det kan bero på att kvinnor är fysiskt svagare. Män och kvinnor arbetar ofta inte heller i samma yrken, säger Eva Vingård.

Nackbesvär kan ha samband med höga arbetskrav och liten möjlighet att styra sitt eget arbete.

- Det gäller ofta kvinnor med dåligt självförtroende och höga krav på sig själva. Det kunde alltid blivit lite bättre, tycker de. De känner även höga krav från arbetsgivaren. Detta kan leda till omedvetna spänningar i nacken.

Stress, dåliga relationer till arbetskamrater och chefer och ett arbete som inte känns meningsfullt kan ge värk så att man klarar jobbet sämre.

Kroniska nackbesvär

Även kroppslig belastning av monotona och statiska arbetsuppgifter kan bidra till akuta och kroniska nackbesvär.

- Det är osäkert hur hög belastningen ska vara eller hur länge den ska pågå för att vara skadlig. Men kombinationen av ogynnsam fysisk belastning och negativa psykologiska och sociala faktorer ökar risken att få nackbesvär och bli sjuk, säger Eva Vingård.

Skulderbesvär är tydliga och lättare att diagnosticera än nackproblem, menar hon. Strukturer runt skuldrorna och axellederna kan bli irriterade och inflammerade. Man kan få symptom från inklämda senor.

- Det drabbar ofta målare och svetsare som arbetar med armarna upplyftade mer än 60 grader. Det kan också drabba dem som sitter vid datorer då man använder arm och hand i rörelser som hela tiden upprepas (kan ge musarm). I de fallen är det lätt att se hur och i vilken omfattning man utsätts för rörelser som kan bli skadliga.

Så anmäler du en arbetsskada

Hårdare krav med ny lag

Ann-Cathrine Björnör Carlsson