Spana in den nya hälsorörelsen

Biyun gör kroppen vig och tanken snabb

1 av 5 | Foto: Per Björn
"Vill man leva ett långt, friskt liv måste man älska och vårda sig själv", säger biyun-metodens grundare Fan Xiulan och visar några helande qigong-rörelser.
HÄLSA

I Kina har hälsogymnastiken qigong gjort folket friskare i 4 000 år.

Träningen sprider sig nu över resten av världen.

Störst i Sverige är metoden biyun.

Med långsamma sträckningar, roterande rörelser och svepande gester balanserar qigong-utövaren sin kropp och samlar in ny energi. Det som länge betraktades med skeptiska ögon i västvärlden används nu inom både myndigheter och näringsliv för den påtagliga hälsoeffektens skull.

- Vi föds med förmågan att hjälpa och hela oss själva, med vår egen läkekraft. Men sen lämnar vi över ansvaret till andra, till läkare och mediciner, säger Fan Xiulan, 53, kinesisk läkare och grundare av biyun, den mest etablerade qigong-metoden i Sverige.

Obalanser ligger bakom sjukdomar

Medicinsk qigong går ut på att hålla sig frisk på egen hand. Basen är den kinesiska medicinen, och syftet är att stimulera flödet av qi, livskraft, genom kroppen och balansera "de sju känslorna". Dessa är glädje, grubbleri, rädsla, skräck, ilska, sorg och melankoli. Obalanser hos dessa känslotillstånd sägs göra oss mottagliga för olika sjukdomar. Astma, reumatism, fibromyalgi och depression är bara några av de sjukdomar som medicinsk qigong sägs kunna förebygga och bota.

Med västerländsk terminologi uppges medicinsk qigong stimulera alla cirkulatoriska system i kroppen. Också nervgenomströmningen, matspjälkningen och kroppens utrensande mekanismer sägs bli stimulerade.

Tekniken är lätt att lära sig

- En speciell egenskap hos biyun är att de mjuka rörelserna involverar hela kroppen och kombineras med djup koncentration. Energi följer tanken och därmed förstärks effekten, säger Fan Xiulan.

Dalarnas läns landsting tillhör de myndigheter som använder qigong-kurser för att personalen ska må bättre.

- Alla kan träna, trots övervikt eller andra rörelsehinder. Dessutom är tekniken lätt att lära sig, säger Agneta Melander, friskvårdssekreterare vid Dalarnas läns landsting.

Detta kan du nå med biyun

Stärkt immunförsvar.

Smidighet och vighet.

Bättre kroppshållning och kroppsmedvetande.

Större närvaro i nuet genom stärkt varseblivning.

Bättre viktbalans för över- och underviktiga.

Ökad pigghet.

Sägs förebygga, lindra eller bota de flesta fysiska sjukdomar samt depressioner och utbrändhet.

Har sina rötter i kinesisk lära

Qigong ingår i den kinesiska medicinen, som lär ut att livskraft (qi) cirkulerar i energibanor (meridianer) genom kroppen. Obalanser i cirkulationen leder till sjukdomar, trötthet etcetera.

Qigong finns i hundratals variationer, vissa är mer andligt inriktade, andra mer medicinska.

Biyun avser att stärka både kropp och själ och utövas i tre olika steg.

I Sverige har 40 000 människor lärt sig biyunmetodens första steg.

För dig som vill veta mer

Johannes Lundborg