Fråga näringsforsaken

HÄLSA

Dr. Magnus Nylander är expert på näringsfrågor och träning och vet hur man ska äta för att få bäst träningsresultat och må bra. Har du frågor om mat och träning skicka ett mail till: [email protected] eller skriv till: Näringsforskaren,

Aftonbladet Hälsa, 105 18 Stockholm

Nämn några antioxidanter

Det talas mycket om hur viktigt det är att få i sig tillräckligt med antioxidanter. Varför? Kan du nämna några viktiga antioxidanter.

Vi måste ständigt ta upp syre via inandningsluften i lungorna för att förbränningen och livsprocesserna i våra celler ska fungera. Paradoxalt nog blir några procent av det syre vi omsätter mycket giftigt i cellerna. Det beror på att några procent av syret omvandlas till fria syreradikaler som lätt angriper och skadar olika delar av cellerna. Utan ett försvar bestående av olika typer av samverkande antioxidanter skulle vi inte överleva syrets gifteffekter speciellt länge. Nu är människan utrustad med ett mycket bra antioxidativt försvar som dels består av antioxidanter vi kan tillverka i kroppen dels av antioxidanter vi måste tillföra utifrån. För ett välfungerande försvar krävs ett fullgott näringsintag med tillräckligt mycket antioxidanter. Viktiga antioxidanter utgörs av vitamin E, vitamin C, selen och komplex av olika färgpigment som vi får i oss med frukt och grönsaker. Olika miljögifter t.ex. rökning ökar belastningen av cellskadande fria radikaler. En bil utan rostskydd rostar snabbt sönder p g a. syrets angrepp. Man kan säga att vårt antioxidativa försvar motsvarar bilens rostskydd. Tyvärr tycks en hel del prioritera bilen framför sina egna kroppar.

Är maten viktig för sexlivet?

Påverkas sexlivet av vad man äter? Finns det något av speciellt intresse?

Ett fullvärdigt näringsintag är nödvändigt för att olika kroppsfunktioner ska fungera normalt eller så bra som möjligt. Det gäller naturligtvis också olika funktioner av betydelse för samlivet. Vissa näringsämnen kan dock vara speciellt kritiska genom att de dels har mycket centrala funktioner för samlivet, dels är svåra att täcka behovet av med födan. Ett exempel utgörs av spårelementet zink som har en mängd funktioner i kroppen och bland annat är av betydelse för fertiliteten. Idag lyckas en hel del människor inte täcka sina zinkbehov med maten. Därtill förlorar mannen en hel del zink varje gång han har utlösning. En man med aktivt sexliv ska alltså vara noga med sitt zinkintag.

Är Linfröolja ett bra tillskott?

Är linfröolja ett bra kosttillskott. Varför?

Ja, det innehåller en hög andel av en livsnödvändig fleromättad omega-3 fettsyra som kallas alfa-linolensyra. Många människor i Sverige får idag i sig alldeles för lite omega-3 fettsyror med kosten. Dessa fettsyror är viktiga för cellmembranens funktioner och för att de ska bli smidiga och spänstiga. De utgör dessutom förstadier till olika hormonliknande ämnen med viktiga funktioner i kroppen.