Så klarar du dig undan influensan

Medicinen och huskurerna som hjälper

HÄLSA

Låt inte farmor ta hand om de influensasjuka barnbarnen. Det kan bli det sista hon gör.

Varningen kommer från professor Annika Linde vid Smittskyddsinstitutet i Solna.

- Dödligheten ökar alltid vid influensaepidemier.

Foto: MATS FOGEMAN
Slipp influensan. Varje år slår den till, många drabbas och får vara hemma i flera dagar upp till flera veckor. Nu finns nya mediciner som kan lindra.

Många vuxna har redan haft en influensa som liknar Nya Kaledonien, den typ som snart väntas slå till i Sverige.

- Därför blir det troligen mest barn som drabbas och vi lär få många fall på dagis och i skolan.

Men fall inte för frestelsen att låta mor- eller farföräldrarna ta hand om de små sjuklingarna. Inte ens om de är vaccinerade.

- Vaccinet ger inget fullständigt skydd mot influensavirus, säger Annika Linde.

Ju äldre man är desto mindre är skyddseffekten. Det beror på att immunförsvaret försämras med åren. Bara hälften av dem som vaccinerats och är över 75 år hindras från att bli sjuka om de utsätts för smittan.

Ju mer smittämnen man utsätts för desto större är risken att bli sjuk. Därför är det bäst att hålla sig undan dem som är sjuka.

Bra att vaccinera sig

Vid varje influensaepidemi dör 900-4 600 personer bara i Sverige. Att vaccin skyddar sämre på äldre dar betyder långtifrån att det är onödigt att vaccinera sig. Tvärtom.

- Vi vet från flera studier att vaccination minskar komplikationer och dödsfall vid influensa, säger Annika Linde.

Nu finns också effektiva läkemedel att ta till om viruset ändå vinner kampen mot immunförsvaret. Virofral har funnits i flera år, men eftersom det kan ge biverkningar och bara hjälper mot A-virus, används det inte så mycket. 1999 kom Relenza, ett pulver som ska andas in så att det kommer ner i luftvägarna. Till nästa influensasäsong finns troligen också tabletten Tamiflu på svenska apotek.

Både Relenza och Tamiflu är antivirala läkemedel, medel som hindrar influensaviruset från att ta sig ut från de redan infekterade cellerna och spridas vidare till nya celler. Läkemedlen, som kallas neuraminidashämmare, måste tas så snabbt som möjligt i sjukdomsförloppet. Om de tas inom ett dygn kan man till och med gå till jobbet igen någon dag senare. Men oftast är det inte möjligt att få medicin så snabbt.

- Äldre och andra människor i riskgrupperna bör få Relenza omedelbart, säger Annika Linde.

Därför är det viktigt att känna till symtomen så att du kan söka läkare genast.

Så känner du igen influensa

Läs mer på nätet

1,5 miljoner riskerar livet

Tre typer av virus

Eva Tiwe

ARTIKELN HANDLAR OM