Så mår vi på jobbet

Aftonbladet /SIFO: Var tredje svensk känner sig utbränd på jobbet. Det visar Aftonbladet /Sifos nya undersökning. Allra sämst mår kvinnor under 30.

HÄLSA
Foto: MATS STRAND
Aftonbladet Söndag och SIFO har undersökt hur det står till med den svenska arbetskraften. Det visade sig att 35 procent någon gång under det senaste året känt sig utbränd.

 Att många pratar om stress och utbrändhet är en sak. Visst hör vi talas om monbbing och sexuella trakasserier. Men hur mår vi svenskar egentligen på jobbet?

Aftonbladet/Sifo genomförde under januari 2001 en undersökning för att tundersöka hur svensken egentligen mår och trivs på sin arbetsplats.

Undersökningen visar att hela 35 procent av svenska befolkningen känt sig utbränd någon gång under det senaste året. Både män och kvinnor under 30 har känt sig deprimerade och allra sämt mår kvinnor under 30. I den gruppen har hela 59 procent känt sig deprimerade under året som gått.

– Sjukskrivningar till följd av psykologiska orsaker har ökat kolossalt de senaste åren, säger Anders Kjellberg, professor på Arbetslivsinstitutet i Norrköping.
35 procent har känt sig

utbrända

– Många är oerhört utarbetade och känner sig hårt belastade, främst inom den kvinnodominerade offentliga sektorn. De har fått känna på kraftigt nedskurna resurser och höjda effektivitetskrav de senaste åren.

Det är inte bara inom vård, skola och omsorg som svensken mår dåligt. Av tjänstemännen har 42 procent känt sig deprimerade under året som gått.

– Klarhet i arbetets mål är oerhört centralt i perioder av omvandling. Det är viktigt att personalen vet vart arbetsgruppen är på väg, vad man har för målsättningar. Oklarhet över hur arbetssituationen kommer att se ut i övermorgon skapar en konstant press som kan ge psykologiska besvär, säger Anders Kjellberg.

Av samtliga yrkesgrupper är egenföretagarna de som sjukskriver sig minst, trots att närmare hälften av dem känner sig både utbrända och deprimerade. Hela 89 procent stannade kvar på arbetet trots att de kände sig utarbetade. Endast 3 procent av de som kände sig deprimerade sjukskrev sig under det senaste året.

– Problemet är inte att människor har en stor arbetsbörda. Det kan man klara av. Problemet är att de aldrig får återhämta sig, säger Anders Kjellberg.
Problemet är att människor aldrig får återhämta sig

Förutom dålig psykisk hälsa har närmare en tredjedel av befolkningen problem med fysiska symtom. Vanligast är rygg- och ledbesvär. Även här är kvinnor hårdast drabbade. Av de 30 procent som har kroppsliga besvär är yngre kvinnor dominerande. Hela 44 procent lider av ryggbesvär. Anders Kjellberg tror inte på någon snabb förbättring av svenskens hälsosituation på jobbet.

– På regeringsnivå är man i det närmaste panikslagna över situationen. Arbetsmiljöverket har fått 70 miljoner för att åtgärda problemen och flera utredningar har tillsatts. Trots detta kommer vi inte att hinna vända skutan så snabbt. Skeppet är på väg att sjunka och vi kommer att få se en rejäl svacka innan en återhämtning kan ske.

– Att vara hemma kan innebära att man blir friskare fysiskt. Den ensidiga belastningen från monotona arbetsuppgifter upphör och man får mer variation. Däremot är det psykiskt påfrestande att vara hemma ofrivilligt, vid arbetslöshet till exempel.

Malin Norman