Unga kvinnor mår sämst

HÄLSA
Foto: MATS STRAND
Undersökningen visar att fler män än kvinnor känt sig sextrakasserade någon gång under det senaste året

Så mår männen:

Deprimerade: 40%

15-29 år: 53%

30-49 år: 38%

30-49 år: 35%

Utbrända: 28%

15-29 år: 33%

30-49 år: 32%

30-49 år: 20%

Mobbade: 2%

15-29 år: 0%

30-49 år: 2%

30-49 år: 3%

Sextrakasserade: 1%

15-29 år: 2%

30-49 år: 0%

30-49 år: 2%

Ont i kroppen: 27%

15-29 år: 20%

30-49 år: 28%

30-49 år: 28%

Så mår kvinnorna

Deprimerade: 44%

15-29 år: 59%

30-49 år: 44%

30-49 år: 39%

Utbrända: 38%

15-29 år: 40%

30-49 år: 37%

30-49 år: 37%

Mobbade: 2%

15-29 år: 1%

30-49 år: 3%

30-49 år: 2%

Sextrakasserade: 1%

15-29 år: 0%

30-49 år: 1%

30-49 år: 0%

Ont i kroppen: 30%

15-29 år: 19%

30-49 år: 29%

30-49 år: 35%