”Stress kommer att leda till en nationell katastrof”

HÄLSA

Framtidsforskaren tror på en radikal lösning av våra problem med utbrändhet. En återgång till traditionella hierarkier på arbetsplatsen är lösningen.

Foto: FREDRIK HJERLING

– Utbrändhet handlar om att man faktiskt inte har ramar för sitt arbete och sin existens. Förr eller senare måste vi få se en ändring av de arbetsförhållanden vi har idag. Det kommer att bli en nationell katastrof om det fortsätter som idag, säger Henrik Mattsson, trendanalytiker och framtidsforskare.

– I framtiden kommer vi att få se den gamla typen av arbetsplats igen, med en chef som tar ansvar. De platta organisationerna kommer att försvinna. Istället tror vi att de pyramidformade, mer hierarkiska arbetsplatserna återkommer. Där känner alla sin position, och vet vad de ska göra och vad de inte ska göra.

– Människor behöver veta vad organisationen de arbetar i har för mål och medel. Om vi inte har en fast riktning med det vi gör leder det till utbrändhet.