Vill du se en stjärna – se på dig

Stärk självförtroendet och bli din egen primadonna

Illustration: Monica Hellström
HÄLSA

Hur är blicken du möter i spegeln? Nyfiken, glad och fylld av förtröstan – eller uppgiven och utan tro på din egen betydelse?

En sund självkänsla är nödvändig för att du ska få ett gott liv. Men den är inget du får till skänks, du måste själv bygga upp den.

Hälsa

tipsar dig hur det går till.

Vårt sätt att värdera oss själva lyser igenom i de flesta sammanhang och situationer. Hur vi reagerar på händelser beror på hur vi ser på oss själva, på vem och vad vi tror vi är. Det vill säga på vår självkänsla.

”Självkänslan är tendensen att uppleva sig själv som kapabel att handskas med de grundläggande utmaningarna i livet och betrakta sig själv som värd att vara lycklig” skriver den amerikanske psykoterapeuten Nathaniel Brandin i boken ”Kvinnors självkänsla” (Forum).

Med det menar han att självkänslan består av två delar. Dels tillit till den egna förmågan att tänka, lära, välja och fatta beslut. Dels självrespekt som innebär att man bär på en övertygelse att man både är värd och har rätt att vara lycklig.

De signaler vi sänder kommer tillbaka

En positiv självkänsla fungerar som ett själens immunsystem och ger motståndskraft, styrka och förmåga till återhämtning. Men många bär på en skadad eller outvecklad självkänsla. Det minskar återhämtningsförmågan och det negativa får mer makt över oss än det positiva.

Och om vi inte tror på oss själva gör ingen annan det heller. De signaler vi sänder ut kommer tillbaka till oss likt en bumerang.

Självkänsla skapar vi inom oss själva. Visst kan och behöver vi stöd och bekräftelse från omgivningen, men utan en inre visshet om vårt värde hjälper det inte med aldrig så många yttre bekräftelser.

Men det går att komma ur den fälla som bristande självkänsla och dålig självtillit innebär. Lösningen är medvetenhet och övning.

Grunden till ett gott självförtroende är att acceptera sig själv som man är utan förnekande eller undvikande. Man måste också våga leva medvetet och målmedvetet och ta ansvar för sig själv. Ett visst mått av självhävdelse och integritet är också nödvändigt liksom att ta vara på sina styrkor.

17 steg till en bättre självbild

Irene Ahlberg