DOKUMENT: REUMATISM

Ny behandling gör livet lättare för reumatiker

HÄLSA
Foto: Bibbi Johansson
Reumatism kan yttra sig på flera sätt, bland annat genom angrepp på händerna. Smärtorna kan vara mycket svåra. Men tack vare en ny medicin som ges i spruta kan symptomen lindras.

Rejäl behandling tidigt ger reumatiker bättre framtid.

Ledgångsreumatism bryter på sikt ner och förstör lederna.

Nya läkemedel i kombination med ett nytt sätt att se på sjukdomen kan göra livet lättare för tiotusentals drabbade.

De som snabbt får aktiv behandling har betydligt större chans att slippa handikapp om 10, 20 år eller mer.

– Sjukdomens långtidsprognos förbättras om patienterna får immundämpande läkemedel så snart diagnosen ställts, säger Lars Klareskog, professor vid Reumatologiska kliniken på Karolinska sjukhuset i Solna.

Vårt immunsystem ska normalt slå till mot bakterier och virus. Men ibland kopplar det fel. Vid ledgångsreumatism, reumatoid artrit, angriper immunsystemet inte bara kroppens fiender utan också brosket i lederna.

Lederna svullnar och blir stela. Det gör ont att röra sig. I början verkar det inte så farligt och många tror att besvären ska gå över efter ett tag. Därför väntar de kanske med att söka läkare tills smärtorna blir allt värre och de blir allt tröttare.

För inte så länge sedan trodde läkarna att det räckte att minska inflammationen och försöka hålla smärtan i schack. Först när sjukdomen var långt gången sattes de tyngre läkemedlen in.

Medicin kan behövas tidigt

– Men nu vet vi att lederna förstörs redan under de första två–tre åren efter sjukdomsutbrottet, säger Lars Klareskog.

– Dessutom är dödligheten i hjärt-kärlsjukdom dubbelt så hög för patienter med reumatoid artrit som för andra.

Därför rekommenderar nu landets reumatologer att alla som får diagnosen så snart som möjligt, helst inom en månad efter diagnos, bedöms av reumatologspecialist för att se om det behövs immundämpande medicin. Denna hejdar immunförsvarets attack mot ledbrosket. Chansen att slippa handikapp ökar.

Under de senaste åren har det kommit flera nya medel mot ledgångsreumatism. De viktigaste av dessa blockerar TNF-alfa, ett ämne som spelar en central roll vid inflammation.

Allt fler studier visar att brosknedbrytningen minskar hos de flesta ledgångsreumatiker som får TNF-alfa-hämmare. Människor som haft svåra smärtor kan i vissa fall börja arbeta igen.

Ett medicinskt genombrott

– De nya läkemedlen innebär ett medicinskt genombrott, säger Lars Klareskog, som är glad att det äntligen tycks bli möjligt att bromsa sjukdomen.

Men de gamla, beprövade medicinerna har fortfarande sin plats i behandlingen.

– Om vi ger dem i högre doser, tidigare i sjukdomsutvecklingen och i kombination med varandra har också de viktiga positiva effekter, säger Lars Klareskog.

Han tror att det i framtiden blir möjligt att bota sjukdomen. Fast det lär nog ta ganska många år.

– Vi vet att det går att påverka just de sjukdomsframkallande immunreaktionerna. Därför bör man kunna bota sjukdomen med mycket få biverkningar.

Eva Tiwe