Så behandlar du dig själv

1 av 6
2. Spända axlar Tryck mitt på axlarnas övre trapetsiusmuskel. (Gallblåsa 21)
HÄLSA

Du kan själv behandla vissa krämpor med hjälp av akupressur. Punkterna ska tryckas tills en ”smärtskön känsla” uppstår. Håll kvar 3–5 minuter. Tryck så att det känns, men inte så att en spänning uppstår på grund av smärta.

Här visar vi hur du kan behandla sex olika besvär med akupressur. Uppgiften inom parentes är punktbeteckningen, som avser meridianens namn och numret på punkten i flödesriktningen.

1. Huvudvärk

Tryck på en punkt en tumsbredd ovan ögonbrynen, rätt ovanför pupillen. (Gallblåsa 14)

2. Spända axlar

Tryck mitt på axlarnas övre trapetsiusmuskel. (Gallblåsa 21)

3. Trötthet

Tryck mellan andra och tredje mellanfotsbenen, vid en tredjedel av foten exklusive tårna. (Njure 1)

4. Täppt i näsan

Tryck på en punkt intill näsvingarnas nedre hörn. (Tjocktarm 20)

5. Illamående, stress, åksjuka

Två tumsbredder från handkanten, mitt på handleden. (Hjärtsäck 6)

6. Förstoppning

Tryck en handsbredd från ryggraden, på höftbenets överkant.

(Extrapunkt på yttre urinblåsemeridianen)

ARTIKELN HANDLAR OM