Fördelar med kaffe

HÄLSA

Parkinson: En amerikansk studie från förra året visar att kaffedrickare löper mindre risk att få parkinsons sjukdom. Ju mer kaffe desto bättre skydd.

Arbetsförmåga: Koffein vidgar blodkärlen och höjer muskulaturens arbetsförmåga. Det ökar ämnesomsättningen och värmebildningen samt stimulerar bildningen av adrenalin.

Smärta: Kaffe ökar effekten av värktabletter med 40 procent.

Depression: En undersökning från Harvard, England, visar att kvinnor som regelbundet dricker kaffe löper 66 procents mindre risk att begå självmord.

Astma: Koffeinet bryts ner till theophyllin i kroppen. Det är ett ämne som används för att bota effekterna av astma.

Huvudvärk: Amerikanska forskare har upptäckt att en kombination av ibuprofen och koffein har god effekt mot huvudvärk.

Leverskador: Forskning tyder på att leversjukdomar, som är vanliga bland alkoholister, är mindre vanliga bland kaffedrickande alkoholister än bland alkoholister som inte dricker kaffe.

cancer: Edward Giovannucci, professor vid Harvard Medical School, menar att risken för ändtarmscancer minskar med 24 procent om man dricker kaffe.

Celluliter: Koffein sägs dra vatten ur fettcellerna. Ett gammalt tips mot celluliter är att massera in avsvalnad kaffesump på stjärt och lår. Flera cellulitkrämer innehåller koffein.