Blomma från Kaukasien kan hjälpa ständigt trötta

HÄLSA

Drygt 400 patienter i Europa och USA har testat Reminyl, tabletter som innehåller extrakt från den kaukasiska snödroppen.

Varken läkare eller patienter visste vilka som fick läkemedel och vilka som fick verkningslösa piller.

– Vi i såg att det fanns en grupp av dem som fått läkemedlet som återfick krafterna och orkade mer än tidigare. Men vi kunde tyvärr inte statistiskt bevisa förbättringen vid utvärderingen av studien, säger överläkare Gudrun Lindh, ansvarig för den svenska delen av studien.

– Därför vet vi ännu inte vilken grupp av patienter med kroniskt trötthetssyndrom som skulle kunna ha glädje av läkemedlet.

När studien pågick var Reminyl ännu inte godkänt i Sverige. Så när den avslutats och patienterna inte längre hade tillgång till medlet blev många sjukare igen.

Nu är medicinen godkänd för behandling av alzheimers sjukdom.

– Sex–sju patienter får i dag läkemedlet för att de reagerade så positivt i studien.

– Men jag vill inte ordinera det till nya patienter förrän det finns fler studier att luta sig mot, säger Gudrun Lindh.