14 tips som väcker känslorna igen

HÄLSA
Foto: MATS STRAND

1. Prata med varandra om de problem som kan uppstå när ni får barn.

2. Gå på föräldragrupper redan innan barnet är fött och fortsätt gå under första året.

3. Tveka inte att söka professionell hjälp och gör det så fort problemen börjar. Vänta inte!

4. Prata med varandra och tala om vad ni är missnöjda över. Lös sedan problemen tillsammans.

5. Pappan måste vara lika delaktig i barnet som mamman. Därför är det viktigt att ni båda tar lika mycket ansvar.

6. Turas om att vara hemma med barnet när det är sjukt.

7. Prata med andra föräldrar. Det hjälper att höra att ni inte är ensamma om problemen.

8. Tänk på att det inte finns några känslor som är normala eller rätta. Det är individuellt.

9. Låt inte någon annan bestämma vad du/ni ska göra. Att vara föräldrar är en ny erfarenhet och det tar tid att inse hur man vill ha det.

10. Skaffa inte ett barn till innan ni har rett ut problemen.

11. Ta pappaledigt. Då blir mannen delaktig i barnet och balansen bättre i relationen.

12. Skaffa barnvakt. Gör saker tillsammans utan barnen. Se till att ni är var och en för sig själv ibland också.

13. Håll fast vid gamla intressen. Det är viktigt att inte utplåna sin identitet.

14. Kalla inte varandra mamma och pappa, ni är faktiskt ett kärlekspar också, inte bara föräldrar.

Fem saker som nyblivna föräldrar ofta grälar om