Låt tanken hela dig

1 av 2
HÄLSA

Vill du verkligen bli frisk?

Svaret är inte så självklart som man kan tro.

Den amerikanska författarinnan Caroline Myss hävdar att vi förblir sjuka, när vi gör sjukdomen till en del av oss själva.

I sin bok Helandets kraft redogör Caroline Myss för de faktorer som gör att sjukdomen blir en viktig del av livet. Så viktig att undermedvetna krafter motarbetar ett tillfrisknande. Hennes teorier beskriver både dessa krafter och vägen tillbaks till hälsa.

Genom att anknyta till vårt mytiska ursprung och se världen som magisk och symbolisk kan vi lättare förstå oss själva, vår sjukdom och hur vi ska bli friska, menar Myss. En grundläggande tanke i hennes teorier är att kropp och själ är sammanlänkade och påverkar varandra.

En av krafterna som motverkar tillfrisknandet uppstår när sjukdomen blir ett alibi för lidande. Att skylla alla problem på sin sjukdom blir med tiden inte bara självklart utan också ganska bekvämt.

– Idag skyltar folk med sina sår som om det var tapperhetsmedaljer, säger Caroline Myss.

Manipulerar sig själv

Givetvis ska sjukdom bemötas med medkänsla. Men Myss menar att det ibland kan leda till att den sjuke använder sjukdomen för att manipulera sig själv och omgivningen. Att se sig själv som ett offer kan bli en livsstil. I bakgrunden spökar ofta rädslan för den förändring som krävs för att bli frisk.

Myss lägger stor vikt vid den helande kraften i förlåtelse, som är ett sätt att släppa det förflutna och börja om på nytt.

– Förlåtelse frigör den energi som behövs för läkning, skriver hon.

Genom att omvärdera sjukdomen och se den som något att lära av underlättar vi tillfrisknandet.

Professor Stefan Einhorn är biträdande överläkare på cancerkliniken Radiumhemmet, Karolinska sjukhuset i Stockholm. Enligt honom finns det inga vetenskapliga studier som ger säkra belägg för att inställningen påverkar en patients tillfrisknande vid cancer.

– Men oomtvistligt förhöjer optimism och kämparanda livskvalitén. Dessa patienter klarar av behandlingen och biverkningar bättre än de resignerade, säger han.

Bli inte din egen syndabock

Caroline Myss uppmanar att du inte ska se dig själv som orsak till sjukdomen.

Även om negativa attityder och livsmönster förstärker sjukdomen, gagnar det ingen att bli sin egen syndabock. Det är med positiva krafter, tankar och handlingar man blir frisk.

Glöm aldrig att energi följer tanken. Du själv bestämmer om den energin ska vara positiv eller negativ.

Johannes Lundborg

ARTIKELN HANDLAR OM