Ny metod ger hopp åt hörselskadade

1 av 2 | Foto: Mikael Gustavsen
Ilmari Pyykkö
HÄLSA

Hörselskadade får nu hopp om bättre hörsel och kan kanske slippa hörapparat.

Ny behandling med nervtillväxtfaktorer ska för första gången i världen testas på fem döva personer i Sverige nästa år.

– Substanserna ska ges direkt i innerörat. Det kan förhoppningsvis få nervcellerna där att fungera igen så att hörseln förbättras. Det kan bli ett första steg att behandla hörselskador med läkemedel i innerörat, säger Ilmari Pyykkö, professor i öron-näsa-halssjukdomar vid Karolinska institutet.

Han ingår i en forskargrupp på institutet där man ligger i frontlinjen när det gäller forskning på hörselskador, särskilt i innerörat. Det är den vanligaste formen av skador oftast orsakade av buller eller åldersförändringar.

Tidigare ansåg man att det var omöjligt att behandla dessa hörselskador. Hårcellerna (örats sinnesceller som överför ljudimpulser) och omgivande nervceller i hörselorganet kunde inte återhämta sig eller nybildas, trodde man.

– I djurförsök har vi nu sett att förstörda nervceller i innerörat inte nybildas, men de dör inte utan återfår funktionen när man tillför tillväxtfaktorer. Det gör att det finns hopp att den här metoden även kan fungera på hörselskadade människor, säger Ilmari Pyykkö.

Nervtillväxtfaktorer är substanser som kan förbättra nervcellsfunktionen. I USA pågår till exempel försök på patienter med muskelsjukdomen ALS att tillföra tillväxtfaktorer direkt i ryggmärgsvätskan för att bromsa upp celldöden i ryggmärgsnerverna som styr musklerna.

Elektrod ersätter hårcellerna

De patienter i Sverige som nu för första gången ska få testa metoden är döva personer med så kallat kokleaimplantat. Tillväxtfaktorerna ska tillföras innerörat via implantatet.

Det består av en mikrokateter med elektrod som förs in i inner-örat (koklean, den spiralformade ”snäckan”) och där överför ljudimpulser till nervcellerna i hörselnerven. Elektroden ersätter delvis på så sätt förstörda hårceller i innerörat, som normalt överför ljudimpulserna.

– Resultatet beror på hur väl vi lyckas stimulera hörselnerven. De som fått bäst resultat med implantatet kan tala i telefon och prata med andra relativt obehindrat. De som har sämst effekt kan läsa på läpparna och bättre gissa sig till vad som sägs. Tillväxtfaktorerna kan öka nervcellernas retbarhet, hoppas vi, och förbättra hörseln ännu mer, säger Ilmari Pyykkö.

Förhoppningen för framtiden är att på ett enkelt sätt kunna tillföra läkemedel med skyddande och återuppbyggande substanser till cellerna i innerörat.

– Då skulle man enkelt kunna föra in ett medel genom ett litet snitt i trummhinnan till mellan-örat. Där absorberas det sedan till innerörat genom runda fönstret som är ett membran för tryckutjämning i snäckan.

Skada märks efter två dagar

Man forskar också mycket på behandling som rör hårcellerna. Vid en kraftig bullerskada finns till exempel en tidsfrist på cirka två dagar innan hårcellerna dör.

– Man får nedsatt hörsel, men cellerna dör inte direkt. Substansen acetylcystein, som finns i en del hostmedel, liksom vissa tillväxtfaktorer, kan hejda celldödsprocessen och spara hårcellerna, har vi sett i djurförsök, säger Ilmari Pyykkö.

Man tittar också på hårcellernas styvhet och förmåga att dra ihop sig likt en muskel.

– Vid en tillfällig hörselnedsättning återhämtar sig hårcellerna och man återfår hörseln. Hårcellernas styvhet kan spela en roll. Det handlar om komplexa mekanismer, som delvis är okända,

Det är möjligt att man även i en framtid kan nybilda förstörda hårceller.

– Hos icke-däggdjur, som fåglar, kan stödjeceller som omger hårcellerna delas och omvandlas till hårceller. Många hörselskadade har kvar stödjeceller. Men vi vet inte om det går att göra på däggdjur, som människan.

Transplantation med fosterstamceller och genterapi är två andra möjliga framtida behandlingsmetoder. Det kan ta fem år innan de första försöken med metoderna kan göras på hörselskadade, anser Ilmari Pyykkö.

– Om 20 år är det kanske möjligt för döva att få hörseln tillbaka med metoderna och i kombination med vidareutvecklade koklea-implantat.

Ger bättre effekt inne i örat

Stamceller är omogna ”ursprungsceller” som kan utvecklas till olika typer av celler.

– I djurförsök har vi sett fosterstamceller sätter sig på plats i innerörat och lever kvar där. Men ingen har ännu kunnat visa att de kan utvecklas till hårceller.

Med genterapi hoppas man riskfritt kunna överföra gener som ligger bakom produktionen av tillväxtfaktorer till innerörat.

– Celler skulle då kunna producera dessa substanser på plats direkt i innerörat. Man skulle då få bättre effekt än när man tillför dem utifrån.

Nya metoder utvecklas även vid hörselskador i mellanörat, oftast orsakade av kroniska öroninflammationer.

– Det gäller särskilt en implanterbar hörapparat med bättre ljudkvalitet, en ”vibrerande ljudbro”, som överför ljudvågen över hörselbenen i mellanörat till innerörat. Cirka 150 personer i Europa har en sådan i dag, varav ett par i Sverige.

Ann-Cathrine Björnör Carlsson