Rätt mat räddar hörseln

HÄLSA

Ljudkänsliga personer har större risk att få hörselskador av buller.

Det gäller särskilt rökare.

– De bör använda hörselskydd, men också försöka sluta röka. Rökning är en livsstilsfaktor bakom bullerskador, säger Ilmari Pyykkö, professor i öron-näsa-halssjukdomar.

Foto: Magnus Selander
Ät rätt – skydda hörseln. Antioxidanter som C-vitamin och E-vitamin kan hjälpa hårcellerna att återhämta sig när man befunnit sig i en bullrig miljö.

Hur ljudkänsliga vi är beror till hälften på ärftlighet, till hälften på livsstilsfaktorer som tobaksrökning, stress, högt blodtryck och förhöjda blodfetter.

– Att regelbundet ta smärtstillande läkemedel om man är utsatt för buller kan också skada hörseln, säger han.

På Karolinska sjukhuset har man tagit fram ett dataprogram för att identifiera bullerkänsliga personer. Med programmet kan man räkna ut total bullerdos i livet och förutse framtida hörselskador. Med programmet kan man få lyssna på musik och höra hur dåligt man uppfattar musiken om fem och tio år om man inte är rädd om hörseln.

Stressa mindre

– Det motiverar människor starkt att skydda hörseln. Man ska också försöka ändra livsstil så att man stressar mindre och ser till att man får ner ett förhöjt blodtryck och förhöjda blodfetter. Livsstilsfaktorer påverkar cellernas signalering i innerörat, säger Ilmari Pyykkö.

Hörselkåpor eller öronproppar är ett måste när man utsätts för buller, framhåller han.

– Men hos fem procent ger det inget skydd, visar undersökningar. Det kan bero på att kåporna inte passar huvudet eller att man inte kan stoppa in öronpropparna tillräckligt. Ungefär hälften av dem som har hörselskydd använder dem inte heller.

– I Israel har soldaterna fått magnesium för att skydda hörseln mot vapenbuller. Magnesium minskar frisättningen av kalcium i innerörat vilket skyddar hårcellerna. Men har vi rätt att utsätta människor för sådana bullerförsök?

Vad gör man om man utsatts för buller och nu hör sämre?

– Skyddar öronen mot höga ljud för att inte försämra hörseln ytterligare. Man ska dock inte var rädd för normala ljud. Vanliga ljud ”tränar” hårcellerna att bli tåligare.

– Man kan också pröva att varje dag äta antioxidanter som C-vitamin och E-vitamin i normaldos. Det kan motverka skadliga substanser som frisätts i innerörat vid bullerskada, till exempel, och får kanske hårcellerna att återhämta sig. Överdosering kan dock ge komplikationer i blodcirkulationen, enligt en finsk cancerstudie.

Hur påverkas barns hörsel av höga ljudnivåer på dagis, disco och i skolan?

– Det vet vi inte. Det finns hörselnedsättningar hos barn i dag som vi inte kan förklara. Köp till exempel inte leksaker som låter mycket, som knallpulverpistoler, till barn. Det kan ta 20 år för en bullerskada att utvecklas. Då kan det vara för sent att göra något.

Ann-Cathrine Björnör Carlsson