Finn vägen till ditt mål i livet

Din barndom leder dig rätt

HÄLSA

Vi föds alla som unika individer. Vi har också unika livsöden och unika sätt att möta och hantera livet.

Kanske föds vi också med ett unikt livsändamål, där vi kommer till vår rätt och känner att vi uträttar något meningsfullt.

Men hur gör man för att finna det? Och hur vet man att man funnit det?

Foto: Illustration: MONICA HELLSTRÖM
Det är viktigt att finna sitt livsmål. Genom att följa den väg som ditt hjärta och din intuition säger öppnar sig oanade möjligheter.

Det är inte lätt att vara människa. Alla krav vi själva och omgivningen ställer på oss gör lätt att vi tappar bort vilka vi egentligen är och vad vi egentligen vill.

Men tänk dig tillbaka till din barndom. Vad fångade dig när du var mellan fem och åtta år? Vad älskade du att göra? Vad drömde du om att göra när du blev stor? De tankar och intressen du hade då stämmer ofta förbluffande väl överens med inriktningen på ditt livsändamål.

Det menar i alla fall Carol Adrienne i sina böcker ”Finn ditt livsändamål” samt ”Finn ditt livsändamål, personlig guidebok” (Richters). Genom att minnas din barndoms passioner kan du komma en bit på väg i ditt sökande efter ditt livsändamål.

Lär känna dig själv

För att finna ditt livsändamål måste du lära känna dig själv. Du behöver identifiera din lust, längtan, dina kvaliteter, önskemål, krav och innersta önskningar. Dessutom behöver du ta vara på och utveckla din intuition som är din inre vägvisare samt vara uppmärksam på de synkronistiska händelser som ofta inträffar när man är ”på rätt väg”.

Det finns enligt Carol Adrienne två antaganden som sätter dig i förbindelse med själens ändamål.

Det ena är att det finns en mening med allt som händer. Det innebär att du har möjlighet att utvecklas och växa genom alla händelser i ditt liv. Du behöver inte sitta och vänta på vissheten om att du vet ditt livsändamål utan du söker ändamålet i allt som sker. Då du tar ställning för det du tycker är viktigt och skapar samtidigt vad som ska komma härnäst.

I allmänhet har du flyt i livet när du är på rätt väg. Men det utesluter inte att du kan råka ut för hinder och problem. Att övervinna dem kan ingå i ditt livsändamål.

– Men om ditt liv enbart består av berg av ständiga hinder måste du fundera över vilka övertygelser du har om livet, skriver Carol Adrienne.

Mirakel kan inträffa

Det andra antagandet är att allt är möjligt. Framtiden bestäms inte nödvändigtvis av det förflutna. Vad du har gjort hittills behöver inte begränsa vad du kan göra nu och i framtiden. Om du följer den väg som ditt hjärta och din intuition säger så öppnar sig oanade möjligheter. Du drar till dig människor och händelser som hjälper dig på vägen.

Till och med sådant som vi upplever som mirakel kan inträffa. Ditt livsändamål finns inom dig, inte utom dig. Du är född med en drivkraft som vill att du ska förverkliga ditt uppdrag, och det är det vi ser manifesteras. Men ett livsändamål måste inte vara ett yrke eller en sysselsättning. Det kan också vara ett sätt att vara. Det är bara du som kan avgöra.

Känner du dig förvirrad eller blockerad betyder det inte nödvändigtvis att du är på fel väg.

Du har en kallelse och den har visat sig i något sammanhang. Det gäller bara för dig att finna tråden som för dig dit. Och så länge livet berör dig, känns spännande och rikt och du lever i ögonblicket så vet du att du är på rätt väg.

Irene Ahlberg

ARTIKELN HANDLAR OM