Fråga doktorn

HÄLSA

Mikael Lördal är medicine doktor och överläkare vid Huddinge universitetssjukhus och specialist i invärtesmedicin och mag-tarmkanalens medicinska sjukdomar. Har du frågor till Mikael Lördal skicka ett mail till: [email protected] eller skriv till: Doktorn, Aftonbladet Hälsa, 105 18 Stockholm

Hur undersöker jag blodkärlen?

Min pappa har gjort ett antal hjärtoperationer. Han lider av kärlkramp och har extremt smala blodkärl. Det ligger tydligen i släkten för hans pappa hade det också. Jag har dålig blodcirkulation och undrar om man kan ta reda på hur mina blodkärl ser ut. Kan man gå till en läkare och få blodkärlen undersökta på nåt sätt?

Du skriver att du ”har dålig blodcirkulation”, hur har detta konstaterats och vilka besvär har du av detta? Att undersöka om man inte har några besvär är knappast meningsfullt. Cirkulationen kan undersökas med olika metoder. Ett sätt är att mäta blodtrycket på olika nivåer i t ex benet och på så sätt upptäcka förträngningar i blodkärlen. Man kan också med ultraljud se om blodkärl är förträngda eller inte. Kontraströntgen av blodkärl är ytterligare en metod att hitta förträngningar.

Vad hjälper mot hemorrojder?

Hur ska man bli av med hemorrojder? Använder både Xyloproct stolpiller och salva men det verkar inte hjälpa. Har hört att det nya är att man kan pensla på, stämmer det? Har Morbus Crohn med ca 10 diarréer per dag och det gör otroligt ont i dagsläget. Hjälp mig, vad ska jag göra?

Jag vill börja med att ställa en motfråga: Är du verkligen säker på att det är hemorrojderna som gör ont? Crohns sjukdom kan ju också orsaka smärta i närheten av ändtarmsöppningen. Om man bortser från stolpiller och kräm, kan hemorrojder behandlas på tre olika sätt. Man kan i närheten av hemorrojderna injicera läkemedel. En annan metod är att man sätter ett gummiband kring hemorrojderna vilket leder till att de ”skrumpnar”. Om ingen av ovanstående två metoder är lämplig eller misslyckas kan man operera.

Hej! Jag undrar hur man ställer diagnosen colon irritabile och finns det några botemedel?

Diagnosen colon irritabile grundas på de besvär patienten har och på uteslutande av andra sjukdomar som yttrar sig på likartat sätt. Det finns inga typiska röntgenfynd eller blodprovsavvikelser som man kan grunda diagnosen colon irritabile på.

Följande besvär är typiska vid colon irritabile; buksmärta, avföringsrubbning och gasbesvär. Buksmärtan är förlagd till alla delar av buken, men oftast till nedre vänstra delen av buken och den provoceras ofta av mat och lindras efter att man haft avföring. Avföringsrubbningen yttrar sig som diarré eller hård avföringen eller vanligast omväxlande diarré och hård avföring. Gasbesvären kan beskrivas som t ex svullnadskänsla och buller i magen. Något botemedel är ännu inte tillgängligt. Däremot kan besvären lindras av t ex fiberrik kost, uteslutande av gasbildande livsmedel ur kosten och så kallade bulkmedel.

Jag har mild astma. När jag blir förkyld så sätter det sig lätt i mina lungor och det leder ibland till bronkit. Borde jag äta antibiotika sa fort som att jag känner att mina lungor blir fulla med slem som jag hela tiden försöker hosta upp?

Överproduktion av segt slem är vanligt vid astma i sig och alltså inte nödvändigtvis ett tecken på bakterieinfektion. När man som astmatiker drabbas av förkylning skall man förstärka sin underhållsbehandling, för att undvika försämring i astman med bl a ökad slemproduktion som följd. Den vanliga förkylningen orsakas av virus som är okänsliga för antibiotika. Antibiotika skall inte användas i förebyggande syfte utan enbart när man är säker på att man drabbats av en bakteriell infektion.