Är du en fyra, sexa eller nia?

Här är modellen som avslöjar din typ

HÄLSA

Romantiker, tvivlare, perfektionist?

Enneagrammet är en psykologisk modell som rymmer nio olika typer.

Här får du veta vilken typ du är.

Foto: Björn Lindahl, Andreas Lundberg, TV 1000
Vilken typ är du? Är du kanske en presterare, en perfektionist eller en romantiker?

Enneagrammet har ett gammalt ursprung. Det har förmedlats muntligt inom olika själavårdstraditioner och har först under de senaste årtiondena satts på pränt. Det används fortfarande inom själavården, men numera också för personlig utveckling, grupputveckling och personalrekrytering.

Enneagrammet är en grafisk figur med nio uddar, omslutna av en cirkel. Uddarna står i förbindelse med varandra genom linjerna och cirkeln, där det hela tiden flödar energi. Det är alltså inget statiskt system, enneagrammet bestämmer inte att du är och ska förbli si eller så, utan att du har en viss grundstruktur som är utvecklingsbar.

Cirkeln symboliserar summan av alla mänskliga egenskaper och karaktärer. Uddarna representerar nio olika personlighetstyper, eller perspektiv på livet. Varje typ står i särskilt nära relation till de typer den står emellan och till de typer den är förbunden med genom enneagrammets linjer. Dessa påverkar subtilt och individuellt hur man uttrycker sin grundläggande typ.

Huvudet, hjärtat eller magen styr

Enneagrammets typer delas in i tre grupper som hör till tre sätt att uppleva världen: tanke, känsla och förnimmelse. Det motsvaras av tre fysiska centra: huvudet, hjärtat och buken.

A. Typer som upplever världen genom huvudet

Lever livet systematiskt. Har behov av att analysera och kontrollera det som händer. Har livlig fantasi och trivs med sina egna tankar som sällskap. Hit hör typerna 5, 6 och 7.

B. Typer som upplever världen genom hjärtat

Verkar genom relationer. Bryr sig om hur andra uppfattar dem och förnimmer snabbt andras behov. Har ett starkt behov av att bli bekräftade. Hit hör typerna 2, 3 och 4.

C. Typer som upplever världen genom buken

Deras instinkt är att agera och de grundar sitt handlade på instinkten. Lever sitt liv i konfrontation med andra. Glömmer ofta vad de själva behöver och vill. Hit hör typerna 8, 9 och 1.

Testa dig

Irene Ahlberg

ARTIKELN HANDLAR OM