Typ 2: Givaren

”Jag hjälper”

HÄLSA

Självbild: Du är utåtriktad, aktiv, empatisk, hjälpsam och ofta generös. Du använder dina gåvor för andras behov.

Fällor: Du tycks vara självständig, men din värld kretsar kring relationer. Du är som lyckligast när du är oumbärlig. Du har svårt att erkänna egna behov och att be om hjälp. Du behöver överdrivet mycket bekräftelse. Omedvetna tvåor är ofta hysteriska, manipulativa eller ambitiösa personer som ger för att få.

Utveckling: Du behöver lära dig att vara ensam och utveckla egna intressen. När hysterin pockar på är det dags för eftertanke. Ta dina behov på allvar och lär dig ta emot. Hämta tröst och styrka hos fyran. Medvetna tvåor är lyhörda, lojala, kärleksfulla och medkännande. De stödjer, men är måttfulla i sitt givande.

Läs också om de typer som din typ är förbunden med: typ 4 och typ 8