Typ 3: Presteraren

”Jag är framgångsrik”

HÄLSA

Självbild: En effektiv och kompetent arbetsnarkoman som strävar efter status och erkännande. Men tävlandet är mer en utmaning än en önskan att vinna över andra.

Fällor: Du ändrar dig efter din omgivning och har sällan någon verklig kontakt med dina känslor. En omedveten trea kan vara föraktfull, oresonligt gåpåig och dominant för att nå egna syften. Misslyckas du blir du modfälld och cynisk och söker tröst hos nian.

Utveckling: Var inte så ivrig med att uppnå mål för din egen skull, försök se större perspektiv. Du behöver lära dig att slappna av och inte alltid vara så duktig. Lär dig vara ensam och ta dina känslor på allvar. En medveten och utvecklad trea är medkännande och kan entusiasmera andra. Hämta tröst hos sexan.

Läs också om de typer som din typ är förbunden med: typ 6 och typ 9