Typ 4: Romantikern

”Jag är annorlunda”

HÄLSA

Självbild: Du är konstnärlig och passionerad och söker en idealpartner eller en livsuppgift. Du fångas lätt in i egna känslor, men är också mycket medkännande. Du är en stor idealist. Du skiljer dig från mängden både till sätt och utseende.

Fällor: Du tror du blir hel om du finner ett äkta förhållande och idealiserar därför ofta det avlägsna och ser brister i det vardagliga. Häftiga känslomässiga svängningar är vanligt. Omogna fyror är ofta skuldtyngda, självfixerade och känslomässiga manipulatörer.

Utveckling: Sluta jämföra dig med andra. Acceptera verkligheten som den är. Tillåt dig att känna vrede mot dem som svikit dig, ta hjälp av kraften i ettan. En utvecklad fyra är medkännande, karismatisk och väjer inte för mörka känslor.

Läs också om de typer som din typ är förbunden med: typ 1 och typ 2