Typ 5: Iakttagaren

”Jag förstår sammanhang”

HÄLSA

Självbild: Du verkar tillbakadragen och objektiv. Du behöver mycket tid för dig själv för att se tillbaka på händelser och uppleva känslor som du inte vågade känna när du var mitt uppe i dem. Du delar in ditt liv i olika fack, vill veta i förväg vad som förväntas av dig. En utmärkt beslutsfattare och kreativ intellektuell.

Fällor: Du undviker känslomässiga engagemang, du upplever dig själv, andra och livet på distans. Omedvetna femmor är tillbakadragna kritiska, intellektuellt arroganta, mycket kontrollerade och saknar ofta kontakt med sina känslor.

Utveckling: Försök balansera din ensamhet med sann gemenskap. En utvecklad femma har utvecklat sin känslighet och lyhördhet. Förälskelser och passionerade engagemang gör dig gott.

Läs också om de typer som din typ är förbunden med: typ 7 och typ 8

ARTIKELN HANDLAR OM