Typ 6:Tvivlaren

”Jag gör min plikt”

HÄLSA

Självbild: Du är pålitlig och lojal, ser till gruppens bästa och ogillar och fruktar auktoriteter. Du tar de svagas parti och känner dig obekväm i situationer där du själv är en auktoritet. När du känner tillit är du en lojal vän.

Fällor: Du upplever världen som hotfull. Du är på din vakt mot faror, och för att vara beredd på det värsta föreställer du dig de hemskaste följder. Du blir därför onödigt försiktig. En outvecklad sexa lider av mindervärdeskänslor och projicerar dem ofta på andra. Det kan leda till grymheter.

Utveckling: Försök glädja dig åt dina framgångar. Öva dig i att ha förtroende och tillit, mota dina tvivlande tankar. Använd din fantasi för att skapa positiva alternativ till dina skräckscenarier. En utvecklad sexa kan bli stark och framgångsrik.

Läs också om de typer som din typ är förbunden med: typ 3 och och typ 9

ARTIKELN HANDLAR OM